Salva dugnad en stor suksess!

60.500kr i ren inntekt!

ØHIL Bandy har i har siden 2014 hatt et fruktbart samarbeid med Salva AS. Salva leverer en rekke forskjellige produkter av god kvalitet som vi selger videre på vår felles dugnad. Salva er også en viktig sponsor for bandygruppen. Inntektene som Salva gir klubben er meget viktige for oss.

Hvorfor har vi dugnad?
Det koster å drifte bandygruppen, særlig leie av istid, påmelding av lag i serie og cuper. Vi ønsker å holde treningsavgiften så lav som mulig. Derfor er det viktig at alle stiller opp og gjør en innsats for fellesskapet i bandygruppen. Vi har valgt Salva som partner på dette fordi produktene er gode, nyttige og varierte fra år til år. I år inneholde posen 6 esker med forskjellige produkter, ullsokker, lue og ullbuff.

Det er meningen at vi skal selge produktene til lokalmiljøet, familie og venner slik at de kan støtte klubben og samtida få fine produkter. De som har lykkes med dette, og tatt den litt skumle gåturen i nabolaget, har fått meget god respons, og noen har til og med spurt om ekstra produkter å selge.

Det er fortsatt noen produkter igjen, som kan kjøpes i ØHIL butikken på klubbhuset.

Totalt sett har dugnaden i 2016 gitt bandygruppen 60.500kr i ren inntekt. Dette er et stort beløp, og den største enkelt inntekten vi har. Den er derfor svært viktig for en presset klubbkasse!

Vi i bandystyret takker for at dere er positive til dugnadsrunden og for deres innsats.