Seriepåmelding sesongen 2016

Vi melder i disse dager på alle lag til seriespill for sesongen 2016. Er ditt lag meldt på?
Hver årgang skal nå ha fått muligheten til å melde på sine lag. Om du ikke har gjort dette så må du få gjort det med en gang!

Hei
Vi er godt i gang meg seriepåmelding for fotballen sesongen 2016. Vi har nå gått gjennom listene våre og det ser ut som om alle har klar å melde inn sine ønsker.
Har du husket det? Vi har følgende frister for seriespill:
• Barnefotballen 8-12år 15.01.16
• Ungdomsfotballen 13-14 år 15.01.16
• Ungdomsfotballen 15-19 år: 20.12.15
• Voksenfotball (Veteran og 7er senior) 20.12.15

For å melde på lag til serien trenger vi informasjon om lagleder og trener for årgangen. All informasjon vi ber om i skjemaene er viktig at blir fylt ut korrekt. Dette er informasjon som Oslo Fotballkrets trenger for at vi skal kunne melde på lag i seriesystemet. Det er også den informasjonen som vi benytter oss av for å holde kommunikasjonen med hver enkelt lag.
ØHIL anbefaler følgende antall spillere per lag i de ulike spillformene:
• 5 = 8 spillere
• 7 = 11 spillere
• 9 = 15 spillere
• 11 = 15-18 spillere

I barnefotballen skal alle lag meldes på samme nivå, for vår klubb er dette nivå 2. Fra 10-12 år kan det meldes opp Ivrig lag i årsklassen over. Disse lagene vil da spille på nivå 2 i den årsklassen. For de som spiller sisteårs barnefotball skal de melde på lag i klassen G/J13 i 2.divisjon. Påmeldingsskjema finner dere her: https://docs.google.com/forms/d/1hgWqVLossCATFGqrPH9vDCO24mXTCz54aWI7T_8m61k/viewform

For ungdomsfotballen 13-14 år skal vi ha nivåinndelt påmelding, og vi ønsker lag i alle nivåer. På de årgangene der det er flere enn 3 lag på guttesiden og 2 lag på jente siden skal de to lavest rangerte lagene meldes på i den nederste divisjonen. * På jentesiden er det mulig for elitelaget på hver årgang å melde opp en årsklasse i 1/2 divisjon. Dette skal gjøres i samråd med årgangen over og endelig avgjørelse tas sammen med Herman Berg, Sportslig leder kvinnefotballen. Herman kan kontaktes på Herman Berg.

Skjema for påmelding finner dere her:
Gutter 13-14år: https://docs.google.com/forms/d/1tAZ_5luB0oBrZrcQXyB0HUH1eQx0hm1UmnCABghCoq4/viewform
Jenter 13-14år: https://docs.google.com/forms/d/1ddFGMnxC8FTP952pn2qa1EB0b7wPAZcVYadBtg0PbAA/viewform

Årsklassene 15-19år skal som resten av ungdomsfotballen ha nivåinndelt påmelding. Vi ønsker å ha lag på alle nivåer i hver årsklasse. Om det er flere enn henholdsvis3 og 2 lag på gutte- og jentesiden, skal de to lavest rangerte lagene spille i den laveste divisjonen. Nytt av i år er at man i G.19 kan velge mellom å melde opp lagi 2 divisjon eller 3 divisjon.
Skjema for påmelding finner dere her:
Gutter 15-19år: https://docs.google.com/forms/d/1CNEI4oTi5XZHZXhbfZDfpf8BM_8v9vRtDGizY2W9h4o/viewform
Jenter 15-19år: https://docs.google.com/forms/d/1f3ge8MRh3TUvcJkUu1wsxNkInUWqgOkA3EPijG-kQWI/viewform

Veteran og Senior 7er. Her er det åpen påmelding og vi melder på lag i henhold til reguleringer for antall spillere.
Skjema finner dere her: https://docs.google.com/forms/d/1YeTr5nyx8-IftkxQT-8vxejXlXLAj8mST_N8nj8Rfew/viewform

Om dere har spørsmål til seriepåmelding, kontakt: Georg Dyngeland Sportslig leder 99546863 (10-17) Georg Dyngeland