Sesongforberedende informasjon barnefotball


I denne artikkelen følger svært viktig informasjon om sesongstart for våre barnelag. Vi har i år 65 barnelag (8-12 år) påmeldt seriespill, så det er svært viktig at alle forholder seg til samme føringene!

Trenings- og kamptider
Som nevnt ovenfor har vi en drøss med lag påmeldt til seriespill, og det er veldig mange kamper som skal gjennomføres hver eneste uke. Derfor kan det forekomme at det er satt opp sporadiske kamper på «unormale» tidspunkt og som kan kollidere med treningstider.  Dette gjelder særlig til og med 9. mai (før Jarmyra Gress er i bruk som kamparena).

Derfor må alle være flinke til å sjekke kalenderen som ligger her i forkant av ny treningsuke: https://ohil.no/kunstgressbaner/

Tips: Velg «ukentlig» visning på kalenderen, da er den mye mer oversiktlig. 

ØHIL er naturligvis behjelpelig med å finne alternativ baneplass dersom en slik situasjon oppstår. Bare å ta kontakt med anders@ohil.no, så finner vi løsninger sammen! 

Omberamming / flytting av kamper

Dersom opprinnelig kamptidspunkt ikke passer for ett av lagene, så kan dere flytte kampen dersom det er ledig kapasitet på ett av våre anlegg. Her er prosedyre for å flytte kamper:

 1. Sjekk banekalenderen , finn ledig tid og reserver potensielt nytt kamptidspunkt hos anders@ohil.no. 
 2. Sjekk med bortelag om ny dato passer.
 3. Informer Anders om at endringen blir gjort, og eventuelt informer oppsatt dommer om endringen.

Spond – Betaling av treningsavgift og Fiktiv Person

I løpet av mai vil ØHIL Fotball fakturere treningsavgift. Nytt av året er at dette blir sendt ut i Spond. Derfor er det ekstremt viktig at:

 1. Det er bare barnet som ligger inne i Spond-gruppene (foreldre er eventuelt administratorer).
 2. Kontaktinformasjon (epost og telefonnummer) på foresatte er korrekt.
 3. Betalingskontakt er riktig. Det er denne personen som får betalingskravet i Spond.

Frist for å oppdatere Spond-listene på hver årgang/skole er 10. mai.

En annen ting som er nytt med Spond, er at alle må legge inn «Fiktiv Person» som arrangør i sine Spond-aktiviteter. Dette finnes under «legg til ny arrangør» når man oppretter et nytt arrangement. Hensikten med dette er at klubben lettere kan koordinere aktiviteter på tvers av idretter, uten at tidspunkt kolliderer med hverandre.

Årgangsansvarlige for hver skole er ansvarlige for dette og samarbeider ved behov for å sikre at disse tre punktene oppfylles.

Priser

I år har styret i ØHIL Fotball besluttet følgende satser på treningsavgift:

2013 & 2014: 2500,-

2010, 2011 & 2012: 2800,-

Treningsavgiften dekker deltakelse i seriespill, forsikring, dommere, drakter, trening på kunstgress hverdag og helg, drift av bane, utstyr, 2500 kroner til cup per påmeldte lag i seriespill & oppfølging fra klubb.

Merk! Økonomi skal ikke være en hindring for å delta på idrettsaktivitet. Vi kan søke Bærum Kommune om fritidsstipend som dekker treningsavgift, fotballskoler, akademi, FFO og eventuelt cuper. Om søknaden blir avslått, så dekker ØHIL Fotball beløpet.

For å søke trenger vi: Skriftlig samtykke til å søke på dine vegne, navn på barnet, navn på foresatt, telefon, epost og hva det søkes om (f.eks. treningsavgift G2012 + Fotballskole i uke 25). Søknaden sendes til hanne@ohil.no.

ØHIL dekker som nevnt 2500,- per lag påmeldt i seriespill til cup-påmelding gjennom sesongen. Send faktura eller refusjonsskjema til anders@ohil.no, og skriv hvilket lag det gjelder. Refusjonsskjema finnes under «R» på denne siden.

Utstyr

Godt nok og mye nok utstyr er en viktig suksessfaktor for god aktivitet. Vi har derfor fylt opp utstyrsbodene på Hosle, Jarmyra, Eikeli og Bekkestua med fotballer, vester, kjegler og medisinsk utstyr.
Det er svært mye aktivitet i bodene, og mange trenere inn og ut hver eneste dag. For at mangelfullt utstyr og rotete utstyrsbod ikke skal bli et frustrasjonsmoment eller flaskehals ber vi innstendig alle treningsgrupper om å holde kontroll på det utstyret man tar ut. Tell opp hvor mye utstyr man har før hver økt, og sørg for å ta med like mye inn igjen. Legg utstyret tilbake på riktig plass. Det er illustrasjonsbilder i bodene.

Møter dere en rotete bod, eller en bod med mangelfullt utstyr, gi beskjed til Glenn Bjørkvik på glennbjorkvik@hotmail.com. Det samme gjelder om banene på Hosletoppen/Jarmyra Gress ikke er markert. I år har 2013-årgangen ansvaret for merking av banene.

Slik ser oversikten ut i bodene:
Hosle: 6 nett à 15 fotballer. 5 vest-ringer à 12 vester. 6 kjeglepinner.

Jarmyra: 4 nett à 15 fotballer. 4 vest-ringer à 12 vester. 5 kjeglepinner.

Eikeli: 2 nett à 15 fotballer. 2 vest-ringer à 12 vester. 2 kjeglepinner.

Bekkestua: 2 nett à 15 fotballer. 2 vest-ringer à 12 vester. 2 kjeglepinner.

Nytt i år er at 2013- og 2014-klassene skal spille med lett-baller. Dette er 4er baller som er en del lettere enn de vanlige fotballene som har blitt brukt tidligere. Alle lagene i 8- og 9-årsklassen får derfor utlevert hver sin kampball, som de skal ha sesongen gjennom. Mistes ballen, så må dere selv erstatte denne. Fotballene har dessverre ikke ankommet oss enda, men vi sender ut informasjon så snart de er oss i hende. Inntil videre kan dere spille med vanlig 3er- eller 4er-ball.


Medisin-bag (med plaster, sårvask, is-spray, kompress) kan hentes på klubbhuset mandag og tirsdag den 18. eller 19.april mellom 16:00 og 19:00. Passer ikke tidspunktet, så kan dere avtale nytt tidspunkt med erlend@ohil.no.
NB! De som har fått medisin-bag tidligere, kan ta med denne og fylle på.

Drakter

Alle lag må kontrollere at alle har drakt som passer i god tid før første kamp. Eventuelt bytte av størrelse, eller uthenting av ny(e) drakt(er) avtales med erlend@ohil.no så fort som mulig.

Dersom lagene har lik draktfarge, så stiller hjemmelag med vester. Vær i forkant og avtal dette med hjemmelag dersom vi er bortelag. Eventuelt kan vi benytte blå ØHIL trøye/genser.

Trenerkurs
Vi kommer til å arrangere to trenerkurs i løpet av vårsesongen.

Først ut er et trenerkurs for foresatte på årskullene 2013-2015. Kurset er satt opp lørdag 23. april. Mer informasjon om dette, samt påmelding finnes her.

Alle trenere er også velkommen til Grasrot-kurs lørdag 18. og søndag 19. juni (estimert tid 10.00-18.00). Mer informasjon kommer, så hold av første helga i sommerferien! Mer informasjon om dette, samt påmelding finnes her.

Øvrige klubbaktiviteter

Vi arrangerer fotballskoler i uke 25, 26, 32 & 33. Påmelding her.

Vi arrangerer ØHIL Kiwi Bama Cup 11.-12.juni. Gratis for alle ØHIL-lag. Påmelding her.

Det jobbes også med en potensiell høst-cup (6-11 år) og 9’er cup for 12-åringer, men disse er ikke spikret på nåværende tidspunkt. Det blir i slutten av august eller i løpet av september. Informasjon blir sendt ut når det er klart.

ØHIL sitt fotballakademi/FFO-ordning følger skoleruten, og er i full sving hele skoleåret. Påmelding og informasjon finnes her.

Dommere

Det er satt opp klubbdommere til alle 5er og 7er kamper. Verdt å merke seg er at vi har veldig mange færre dommere enn påmeldte lag i seriespill, og det er en utfordring hva gjelder antall kamper per dommer. Våre klubbdommere er stort sett også aktive spillere i klubben, som trener 2-4 ganger i uken + kamp, så det kan forekomme at det ikke passer for dommer å dømme oppsatt kamp. Det er vi nødt å akseptere, men prosessen rundt det må være god. Derfor:

Dommerne har fått tydelig instruks om å være i forkant. Ser de at de ikke kan dømme en kamp, så skal de gi beskjed i god tid til lagleder for ØHIL-laget, og prøve å finne stedfortreder. Går ikke dette, så må laget selv ordne dommer til kampen. Da kan man bruke foreldre, søsken eller ta kontakt med øvrige dommere som står i skjema nedenfor.

Dommere skal gi beskjed senest dagen før kamp dersom de ikke kan dømme, og senest 12.00 samme dag som det er kamp ved sykdom eller andre ting.

Vi ber om at trenere/lagledere viser forståelse for våre unge og uerfarne dommere. For mange er det mye ansvar i en ellers hektisk hverdag. Støtt derfor opp om dommerne, gi et klapp på skulderen og en oppmuntrende kommentar. Vi er helt avhengig av gode opplevelser dersom de skal fortsette med dommergjerningen, og føle at dette er givende.

Prosedyre for trener/lagleder:

 1. Trener/lagleder sender SMS til dommer 1-2 dager før kampstart for å sjekke at dommer er klar over at hun/han skal dømme, samt få bekreftelse på dette. Kan eventuelt også sende samme epost/SMS til foresatte ved manglende svar.
 2. Dersom en kamp endrer tidspunkt, bane eller dag – så skal trener/lagleder informere dommer om endringen i god tid før eksisterende eller nytt tidspunkt, alt etter som.
 3. Dommeren har med seg dommerskjema som trener/lagleder signerer etter kamp.

Prosedyre for dommere:

 1. Dommerne skal være i forkant, og oppdatert på hvilke kamper hun/han skal dømme.
 2. Dommer skal god tid i forveien gi beskjed om kampen ikke passer, og senest 24 timer før kampen. Ved sykdom skal trener/lagleder informeres så snarlig som mulig, og senest 12.00 den dagen det er kamp.
 3. Dersom dommer ikke kan stille, så skal dommeren prøve å finne alternativ dommer fra listen og melde fra til trener/lagleder hvem dette er.
 4. Dommer skal være «hands on», og svare på SMSer med forespørsel om kamper uavhengig av om de kan dømme eller ikke, samt svare når trener/lagleder minner om kamp.
 5. Dommer møter 10 minutter før kampstart og melder sin ankomst.

Avvik fra dette, eller andre problemer ene eller andre veien, kan meldes til anders@ohil.no.

I dokumentet nedenfor finnes oversikt over alle hjemmekamper, hvem som er satt opp dommere, samt kontaktinformasjon på alle dommere i klubben (dokumentet inneholder flere faner).

Som nevnt, vi må utvise forståelse for totalbelastningen til dommerne, og at det i noen tilfeller ikke vil gjøre seg å dømme oppsatte kamper. Uansett, så forventer vi at dommerne er flinke på å si fra i god tid om dette.

Bli gjerne med i Facebook-gruppen som heter Klubbdommere i ØHIL. Her kan man eksempelvis spørre om dommere til kamper.   ØHIL Fotball betaler dommere til alle kamper, etter gjeldende satser som står på dommerskjema.

Oppførsel på trening og kamp

Vi har respekt for våre omgivelser og hverandre, både på og utenfor banen.

Spillere skal gjerne være tøffe, men fair. Si unnskyld hvis noen får vondt eller blir skadet. Vi klager ikke på dommere uansett. Vi kaster søppel i søpla. Vi behandler innbytterbenker, utstyr og andre ting med respekt.

Trenere er gode ambassadører for våre verdier. Vi er i tillegg ekstra gode på å gi barna rom til å feile, vi lar barna få rom til å ta valg selv (ikke ta beslutninger for dem), og vi vektlegger det positive.

Foreldre (og andre tilskuere) er gode støttespillere og sprer positivitet. Alle heier, men ingen tar valg for spillerne. Ingen foreldre skal rope ut kommentarer om verken medspillere, motspillere, trenere eller dommere som kan oppfattes negativt. Vi er støttende. Er man uenige om noe, ta det med de voksne på tomannshånd evt send mail til thoresen@ohil.no.

Minner også om foreldrevettregler fra NFF.

Tips: Importer alle lagets kamper inn i Spond for komplett oversikt. Trykk på Nytt Arrangement –> Planlegg sesongen –> Importer (oppe i høyre hjørne) –> Lim inn lenken fra fotball.no. Be alle foreldre om å laste ned MinFotball-appen, i tillegg til Spond.

Rollebeskrivelser

Det er mange roller å dekke rundt et kull. For at man ikke skal utnytte ja-menneskene, er det viktig at oppgaver og roller fordeles. Her er rollebeskrivelser i barnefotballen.

Alle kull skal fylle ut roller på sine lag.

ØHIL Fotballs administrasjon & trenerkorps ønsker alle en riktig god, innholdsrik og utviklende fotballsesong!