Kick-off

Sesongopplegg fotball gutter 2004 (Eikeli Hosle)

Her følger planlagt opplegg for gutter 2004 (Eikeli/Hosle) for 2016-sesongen, både for Gøy og Ivrig.

Målet for opplegget for 2016-sesongen er å få til et godt opplegg som gir læring og mestringsfølelse for alle spillerne uavhengig av ambisjons- og ferdighetsnivå. 2016-sesongen er siste sesong i barnefotballen og det ligger til grunn et klart mål om å få med seg flest mulig spillere videre inn i ungdomsfotballen i ØHIL.

Trening

Sommersesongen planlegges startet opp etter påske, med første trening i uke 14 eller 15.

Det planlegges med to treninger i uken, hvorav den ene (ivrigtrening) kan bli i helgen. For å håndtere den store gruppen, samt gi alle spillere et treningstilbud som er tilpasset ferdighetsnivå vil det bli lagt opp til differensiert trening der målet er så jevne grupper som mulig. For å unngå sementering av gruppene eller uheldig utslag for enkeltspillere vil treningsgruppene vil bli justert i forbindelse med egnede øvelser, slik at alle opplever å trene med spillere på samme nivå, på et høyere nivå og på et lavere nivå.

Som i 2015 vil det bli 30 minutter fysisk trening på slutten av  årgangstreningen. Det skal også vurderes å innføre øvelser/opplegg som bidrar til få skader eller plager for spillerne (se forøvrig www.skadefri.no).

 

Kamper og cup

Årgangslag

ØHIL har lagt til grunn at årgangen skal deles inn i jevne lag med og at lagene skal meldes på nivå 2 (mindre øvet) i seriespillet. Deltakelse på årgangslagene vil være obligatorisk for alle spillere i ØHIL.

For å understreke GØY-perspektivet i årgangskampene vil det ikke bli inndelt i faste lag, men lagt opp et rulleringssystem som gjør at alle spillerne i årgangen får spille sammen i løpet av sesongen. Det vil søkes å at lagene er jevne fra kamp til kamp, men med et visst slingringsmonn for å underbygge den sosiale delen. Spillere som bare er påmeldt GØY vil få tilbud om en kamp i uken på årgangslagene. IVRIG-spillerne vil roteres mellom å spille på årgangslag og IVRIG-lag, slik at de samlet får omtrent 1,5 kamper i uken.

Seriestart for årgangslagene er ca 1. mai og kampoppsett for spillerne vil bli klart i første halvdel av april.

 

Cup

Det planlegges deltakelse for årgangsspillerne to cuper i vårsesongen og inntil to cuper i høstsesongen. Deltakelse på cup er frivilling og det vil være egen påmelding for hver cup.

Cupene vi vil delta på er:

DatoArrangement
24. aprilØHIL BDO Cup (Påmelding)
3-4. juniKalvøya Cup (Påmelding)
12-14.augustSandar cup (m/overnatting) (Påmelding)
10./11.septemberØHIL WoW Cup

 

(med unntak av Sandar Cup går cupene går bare en av dagene. Påmelding til vårcupene og Sandar cup vil være i april).

Vi planlegger også i år å stille årgangslag på Sandar Cup 12-14. august, dersom det er tilstrekkelig interesse fra spillerne. I 2015 stilte vi med hele tre lag. Dette var en stor suksess og vi håper det kan bli like morsomt i 2016. Det er en cup med overnatting på skole fra fredag til søndag. Deltakelse på Sandar Cup vil kreve at foreldre stiller opp til gjennomføringen.

 

Ivrigopplegg – Sommeren 2016

Som for tidligere år vil det være et ekstra opplegg for spillerne som er ivrige og vil bruke mer tid og innsats enn årgangsfotballen innbyr til. Målet med ivrigtilbudet er å kunne trekke med seg flest mulig av de ivrige videre til ungdomsfotballen (flest mulig, lengst mulig) og samtidig gi et så godt tilbud at vi ikke mister spillere til  andre klubber av sportslige årsaker.

I tillegg til vår egne ivrigtreninger er Akademiet ØHILs tilbud til ivrige spillere. For deltakelse på ivrig-opplegget til 2004 er det ingen forutsetning at man deltar på ØHIL-akademiet, men det anbefales deltakelse på en akademitrening i uken. For å ha glede av ivrigopplegget er det nødvendig å delta på tilstrekkelig med treninger (minst to treninger i uka) for å oppleve utvikling og mestringsfølelse, samt reduserer risiko for skader i kamp.

Med utgangspunkt i påmeldingene til sesongen er det meldt på to ivrig lag i 2.divisjon 2003, 9er-fotball. Seriekampene går på tirsdager, med første kamp 12. april.

 

I tillegg vil det deltas på og arrangeres cuper enkelte helger gjennom sesongen:

DatoArrangement
8-10.aprilReservert for treningskamper
23.aprilReservert for treningskamp(er) – Årgangscup dagen etter.
28./29.maiLiungen Cup – Gruppespill lørdag, eventuelt sluttspill søndag.
18./19.juniTentativt – Minicup på Hosle
4./11.septemberMinicup på Hosle
23-25.septemberUllern høstturnering
1.oktoberTreningskamper for HamKam cup
14-16.oktoberHamKam Talent cup (se overgang til ungdomsfotballen)
11-13.novemberLyn høstturnering

(se overgang til ungdomsfotballen)

 

 

Overgang til ungdomsfotballen

2016-sesongen er siste sesong i barnefotballen for 2004-årgangen. Før 2017 skal gruppen slås sammen med Grav-gruppen. For årgangen som helhet skjer dette ved starten av 2017, med felles vintertreninger (for de som ønsker det) på tvers av gruppene, og for resten ved sesongstart i april.

For Ivrig-gjengen vil vi «tjuvstarte» sammenslåingen litt, ved at ØHIL vil ta initiativ til felles ivrigtreninger på tvers av hele årgangen omtrent fra september. Som en del av ”overgangsopplegget” vil det trolig stilles blandede lag fra hele årgangen i to av ivrig-cupene:

  • HamKam Talentcup (14-16. oktober)
  • Lyn Cup (11-13.november)

Til HamKam vil det bli meldt på ett lag i 9er-fotball (nivå 1) og ett eller flere jevne lag til 7er-fotball (nivå 2), slik at alle ivrigspillere som vil får være med. Laguttak til de ulike lagene vil være basert på innsats i trening og kamp gjennom sesongen, holdninger og oppførsel, samt ferdigheter. Uttaket vil bli gjort av årgangens sportslige utvalg, eventuelt i dialog med sportslig ansvarlig i ØHIL (Georg Dyngeland).

Hospitering

ØHIL vil arrangere hospitering for enkelte spillere, slik at disse får trene med 2003 med jevne mellomrom. Kriteriene for å velge ut hvilke spillere som skal delta på vil være høyt fotballteknisk nivå, samt treningsinnsats og holdninger. Se forøvrig ØHILs sportslige plan for barnefotballene om for mer detaljerte retningslinjer for hospitering.

Etterhvert som opplegget blir klart vil det bli gitt mer informasjon. Ved spørsmål ta kontakt med årgangens sportslig ansvarlig.

 

Organisering av årgangen

Årgangen er organisert i tråd med ØHILs retningslinjer, med en årgangsansvarlig som overordnet ansvarlig for gjennomføringen av sesongen, samt kontaktpunkt mot ØHILs styrer og administrasjon. I tillegg er det oppnevnt en sportslig ansvarlig, som tar ansvar for det sportslige opplegget, inkludert opplegg for treninger, kamper og cuper etc.

 

For å lette oppgavene til årgangs- og sportslig ansvarlig er det for G2004 nedsatt et sportslig utvalg for årgangen. Det sportslige utvalget vil blant annet behandle forhold rundt:

  • Sportslig opplegg for sesongen
  • Laguttak for GØY og IVRIG, samt cuper
  • Hospitering; dialog med klubben om retningslinjer og uttak av spillere
  • Eventuelt andre forhold rundt det sportslige opplegget

Sportslig utvalg settes ned av årgangsansvarlig og sportslig ansvarlig.

 

Forøvrig  består årgangen av følgende roller:

Rollebeskrivelser
ÅrgangsansvarligKoordinere årgang/klubb, , koordinere ønsker om treningstider, koordinere oppgaver rundt Årsprogrammet
Sportslig ansvarligAnsvar for det sportslige opplegget. Kontakt med klubben om sportslige forhold
Leder ivrigSærskilt ansvar for utarbeidelse og oppfølging av opplegget for ivriggruppen.
LaglederAnsvaret for å følge opp laget i forbindelse med kamper og cuper. Har ansvaret for det praktiske knyttet til kampavviklingen – som innsending av kamprapport.
UtstyrsansvarligDele ut/samle inn drakter til laget, samt bestille/hente bruksutstyr (baller o.l)
KamplederLeder lagene i seriespill, for GØY-lagene er dette trenere og hjelpetrenere på rundgang
HovedtrenerAnsvar for opplegg og gjennomføring av treningene
Trenere/hjelpetrenereGjennomfører treninger, (og evt kamp), følge klubbens Trenermanual