Sesongstart barnefotball 2021

Da ble det brått åpent for seriekamper for barnefotballen (12 år og yngre). Fotballkretsen har satt opp kampene, og vi setter i gang med kamper fra mandag 31.mai.

Les her for informasjon rundt kampsesongen.

Vi oppfordrer alle lag til å ta kontakt med motstander og få bekreftet at de stiller til oppsatt sted og tid senest dagen før kampen er satt opp.

Her er terminlistene til alle lag i ØHIL. Husk at det er mulig å flytte kamper i barnefotballen (2009 og yngre) uten å melde fra til kretsen. Men motstanderlag må selvsagt være enig, og dommeren må være informert. For booking av baner, må man avklare dette med Anders på anders@ohil.no.

NB! Kamper mot lag fra Oslo, Asker eller andre kommuner er ikke tillatt inntil videre. Disse avlyses. Informer gjerne dommeren også at kampen avlyses. Man kan gjerne finne et annet lag om man ønsker å benytte tiden, og at dommeren da beholder sitt oppdrag.

Oppførsel på kamper

Vi har respekt for våre omgivelser og hverandre, både på og utenfor banen.

Spillere skal gjerne være tøffe, men fair. Si unnskyld hvis noen får vondt eller blir skadet. Vi klager ikke på dommere uansett. Vi kaster søppel i søpla. Vi behandler innbytterbenker og andre ting med respekt.

Trenere er gode ambassadører for våre verdier. Vi er i tillegg ekstra gode på å gi barna rom til å feile, vi lar barna få rom til å ta valg selv (ikke ta beslutninger for dem), og vi vektlegger det positive.

Foreldre (og andre tilskuere) er gode støttespillere og sprer positivitet. Alle heier, men ingen tar valg for spillerne. Ingen foreldre skal rope ut kommentarer om verken medspillere, motspillere, trenere eller dommere som kan oppfates negativt. Vi er støttende. Er man uenige om noe, ta det med de voksne på tomannshånd evt send mail til fotball@ohil.no.

Hvis noen er interessert i hvordan vi jobber med lagsutvikling og spillerutvikling, så ta gjerne en kikk på Kick-off artikkelen fra 10.april 2021.

Kamper og Korona

Registrering

Vi har QR-kode registrering på alle våre anlegg for publikum. Vi oppfordrer alle til å registrere seg her. Alle spillere og trenere er registrert i klubbens spond-systemer.

Antall personer inkl tilskuere

Det er tillatt med maks 50 personer på et arrangement utendørs, altså en fotballkamp. Vi skal alltid ha en kampvert som sørger for at dette ikke overskrides. Kontakt bortelaget i forkant, og oppfordre kun de som må være tilstede pga transport eller andre viktige årsaker er tilstede. Det samme gjelder oss selv når vi skal på bortekamp.

Kamper mot lag innafor kommunen

Vi følger de nasjonale reglene som sier at man skal kun spille kamper innafor kommunen. Unntak for de kommunene med kun én klubb. Vi håper at dette endres når høstsesongen starter i august.

Det betyr at dersom det er satt opp kamper før sommerferien mot et lag fra en annen kommune, så kan den ikke spilles. Man kan da avtale kamper mot lag i Bærum kommune, og gjerne bruk kamptiden som ikke blir brukt.

Se Koronareglene fra NFF fra 27.mai 2021.

Drakter og utstyr til kamper

De som ikke har drakter, bestiller dette fra Erlend på erlend@ohil.no. Skriv antall du behøver, og hvilket kull, skole og kjønn du er fra. Antallet du bestiller må samsvare med spillerlistene dere sendte inn ca 1.mai. Dersom nye spillere har kommet til etter dette, må disse spillerne informeres om til anders@ohil.no, slik at de betaler medlemskap og treningsavgift. Ellers er de ikke forsikret eller er spilleberettiget.

Dersom noen trenger baller til kamper, så tar Erlend imot bestilling på dette også.

Alle draktene på alle lag skal inn 1.november 2021, da vi får nye drakter fra 2022, og vi skal ikke blande disse.

Dommere til hjemmekamper

ØHIL har en rekke klubb- og kretsdommere. Klubbdommerne kan dømme 5’er og 7’er kamper, og kretsdommerne kan dømme 5’er, 7’er, 9’er og 11’er kamper.

Vi gjør oppmerksomme på at de fleste av våre dommere er ferske i faget. For å unngå frafall og at dommergjerningen føles positivt, så oppfordrer vi til støtte og en klapp på skulderen.

Det er satt opp dommere til alle ØHIL-kampene for vårsesongen. Dette excelarket oppdateres av Anders (ikke redigerbart for andre).

Dersom en dommer er syk/utilgjengelig, så skal dommeren selv finne en stedfortreder fortest mulig, og senest innen 12.00 den dagen det er kamp. Dommeren skal informere kontaktperson for laget om denne endringen og hvem som er ny dommer.

Dommere til kamp fungerer slik:  

  1. Lagleder sjekker overnevnte dokument for å finne ut hvem som er satt opp som dommer.
  2. Lagleder sender SMS i forkant (dagen før) av kamp til dommeren som er oppsatt og minne om kampen, samt be om bekreftelse på at dommeren er klar.
  3. Dommeren møter 10-15 minutter før avspark, og melder sin ankomst.
  4. Etter kampen signerer lagleder dommerskjema som dommeren tar med.
  5. Dersom dommeren ikke møter som avtalt, så må dere bruke en forelder/storesøsken eller lignende for å få gjennomført kampen. Dersom tilfelle, gi beskjed til anders@ohil.no.

Dersom kampen flyttes, er lagleder ansvarlig for å gi beskjed til oppsatt dommer. Om oppsatt dommer ikke har anledning, så må selv laglederen ordne ny dommer.

Til informasjon så betaler klubben for dommerne i 2021. Det er under vurdering inn mot 2022-sesongen om dette heller må gå fra lagkassa til kullet.

Baner

Statisk info om ØHILs baner kan sees her.

Hosletoppen grus:

De som har fått satt opp kamper på Hosletoppen grus kan ta kontakt med Anders på anders@ohil.no for å flytte kamper til gress eller kunstgress. I så fall må man bytte tider, da oppsatte tider ikke er mulig å bytte.

Jarmyra gress:

Da har skjedd endringer på Jarmyra som gjør at vi må flytte noe på banene fra i fjor. Dette skal vi ordne så det er klart på mandag. Se nyhet på hjemmesiden.

Vi merker banene med maling før kampene starter på mandag 31.mai. Denne merkingen vil vare to-tre uker. Hvert lag må merke baner ved behov, og kritt og krittmaskinen ligger i boden ved kunstgresset. Koden til krittboden er 0239. Husk å melde i fra til anders@ohil.no når det er tomt for kritt.

Vi plasserer målene på hver bane på gressfeltet. Vi oppfordrer til å la disse målene stå og ikke flytte dem. Dersom det skjer, så må hvert lag sette det tilbake på plass. Klubben har ikke personal til å plassere disse hver uke.

Få full oversikt for ditt/dine barn(s) kamper ved å laste ned MinFotball-appen!

Vi ønsker alle sammen masse lykke til med kampene.

På vegne av ØHIL Fotball

Bjørn Frode Strand

Sportssjef