Sesongstart 2018/2019 i ØHIL Bandy

Informasjon om sesongstart

En ny bandysesong har allerede startet. De fleste lagene har allerede vært på is, og Sarpsborg Cup var denne helgen med deltakelse fra mange av våre yngre lag. Vi har fått noe istid i Bærum Ishall og curlingbanen på Jar, men det er stor kamp om tidene, det samme gjelder gymsaler på skolene i vårt området. Det jobbes på spreng med å legge tilrette for kommende sesong!

Bandygruppen fortsetter å vokse, og forrige sesongs unike vinter med gode forhold på Hoslebanen betyr masse for gruppen. Vi har lag i nesten alle årgangene nå, men dessverre fortsatt ingen rene jentelag, selv om vi har flere jenter som er med i de yngre årsklassene.

Vi har de siste årene lykkes godt med rekruttering og bandyskolen, samtidig er flere foreldre involvert i både driftsgruppe, kunstisprosjektgruppe og som lagledere og trenere. Vi håper at alle fortsetter, for 2017 viser idrettsregistreringen 237 aktive medlemmer i bandygruppen, vi nærmer oss toppåret i 2010, da det var over 300! Det er to viktige jobber i dette, å lage en god og stor bandyskole og drive godt i hver enkelt årgang. Dette krever god informasjon, et godt tilbud og at alle føler seg ivaretatt og har det gøy. Gi styret beskjed hvis du opplever noe annet!

Lisens/forsikring

Det har blitt sendt ut informasjon fra bandyforbundet om lisens.

Alle spillere født i 2006 eller tidligere må ha betalt lisens. Lisensen betaler dere personlig rett til forbundet. Vi vil gå igjennom listene og sjekke at alle har betalt i løpet av September. Se mer informasjon her: Norges Bandyforbund – Lisens

Treningsavgift

Vi kommer snart til å sende ut treningsavgift. Noen kostnader øker hvert år, men vi forsøker å holde treningsavgiftene så lave som mulig. Samtidig som vi sørger for en forsvarlig drift. De stor kostnadene består av leie av istid, deltagelse i serier og cuper, og utgifter til dommere. Treningsavgiften kommer tidlig fordi kostnader til istid og serier allerede har begynt å komme inn. Treningsavgiften ble vedtatt på årsmøte til bandygruppen i mars.

Dugnader

Vi har et par faste dugnader gjennom hver sesong. Vil vi fortsette med Salva dugnaden. Vi får mange gode tilbakemeldinger på at det er gode produkter som er lettsolgt til familie, venner og naboer. Det er viktig for oss at vi har et felles prosjekt som vi kan gjennomføre og som gir inntekt til bandygruppen, basert på noen timers arbeid i stedet for å kreve en høyere treningsavgift. I tillegg er det dugnader som å være med i driftsgruppen, vanning av Hoslebanen, og rundt arrangementer.

Arrangementer

Bandygruppen de siste årene hatt stor suksess med egen cup på Hoslebanen. Dette kan kun gjennomføres dersom mange stiller opp og hjelper til. Vi har allerede holdt av helgen 11-13 januar og gleder oss til å invitere bandynorge på besøk på naturisbanen vår.

Vi håper også at vi i år klarer å gjenta suksessen med SkøyteDisco. Det var et helt unikt arrangement som traff bredt ut i nabolaget med fokus på isens betydning for nærmiljøet og ikke bare bandy. Vi gleder oss til ny disco kveld i år!

Vi vil også forsøke å oss på vinterferiebandyskole. De som var med i fjor stor koste seg den siste uken med is på Hoslebanen. Vi håper vi klarer å få på plass dette i år også.

Følg med på ohil.no/bandy og ta kontakt med oss i styret hvis du har spørsmål. Du treffer oss på bandy@ohil.no

Ta vare på og ha respekt for dine lagleder, dine ungdomstrenere, dommere og motstanderlag og bli med å bidra så alle spillere i ØHIL får en flott sesong!

Inn og utmelding av bandygruppen

Vil du starte med bandy i ØHIL så melder du deg inn via minidrett. Alle medlemmer må selv sørge for at oppdatert informasjon ligger på www.minidrett.no .Ved å logge på her, vil du finne deg selv og din familie og en fakturaoversikt for de ulike aktivitetene.

 

På vegne av bandystyret

Eivind Thorne

Leder ØHIL Bandy