Sesongstart i ØHIL Bandy

Informasjon om sesongstart

En ny bandysesong nærmer seg, her kommer litt informasjon. Noen lag er allerede godt i gang med planlegging og aktivitet. A-laget har to barmarkstreninger i uken, og har hatt første økt på is. Det nærmer seg også Sarpsborg Cup for mange av våre yngre lag. Vi har fått noe istid i Bærum Ishall, men det er stor kamp om tidene, det samme gjelder gymsaler på skolene i vårt området. Det jobbes på spreng med å legge tilrette for kommende sesong samtidig som vi håper å fortsette prosjektet med kunstis på Hoslebanen.

Vi har for første gang på mange år meldt på et rent jentelag kommende sesong. Det er veldig gøy, og bandy vokser som jenteidrett! Vi har også laget et samarbeidslag med Høvik for gutter 01/02. Dette for å klare å stille lag og holde et bra sportslig tilbud. A-laget har ambisjoner om å holde seg i toppen av 1.divisjon og med mye bra juniorspillere er det heller ikke umulig å tenke opprykk til eliteserien.

ØHIL Bandy vokser. Vi har de siste årene lykkes godt med rekruttering og bandyskolen, dette har ført til at spillergruppen har vokst fra 156 spillere i 2014 til 186 forrige sesong. Vi håper at alle fortsetter og med en stor bandyskole kan vi bli opp mot 230 spillere i bandygruppen! Det krever at vi sammen klarer å få til en god bandyskole med mange barn, samtidig som årgangen klarer å beholde spillere over tid. Dette krever god informasjon, et godt tilbud og at alle føler seg ivaretatt og har det gøy. Gi styret beskjed hvis du opplever noe annet!

Lisens/forsikring

Det har blitt sendt ut informasjon fra bandyforbundet om lisens. Lisensen har økt for kommende sesong, mer om dette her: http://bandyforbundet.no/?p=17978&mID=71&mAct=0

Alle spillere født i 2005 eller tidligere må ha betalt lisens. Lisensen betaler dere personlig rett til forbundet. Vi vil gå igjennom listene og sjekke at alle har betalt i løpet av September. Se mer informasjon her: http://www.bandyforbundet.no/?p=2800&mAct=2836&mID=69

Treningsavgift

Vi kommer snart til å sende ut treningsavgift. Noen kostnader øker hvert år, men vi forsøker å holde treningsavgiftene så lave som mulig. Samtidig som vi sørger for en forsvarlig drift. De stor kostnadene består av leie av istid, deltagelse i serier og cuper, og utgifter til dommere. Treningsavgiften kommer tidlig fordi kostnader til istid og serier allerede har begynt å komme inn.

Dugnader

Vi har et par faste dugnader gjennom hver sesong. Søppelplukking er en dugnad vi gjør for kommunen. Del1 ble utført før 17 mai, del 2 (samme runde, samme opplegg) skal gjøres ila September. I tillegg vil vi fortsette med Salva dugnaden. Vi får mange gode tilbakemeldinger på at det er gode produkter som er lettsolgt til familie, venner og naboer. Det er viktig for oss at vi har et felles prosjekt som vi kan gjennomføre og som gir inntekt til bandygruppen, basert på noen timers arbeid i stedet for å kreve en høyere treningsavgift.

Arrangementer

Bandygruppen hadde stor suksess i fjor med egen cup på Hoslebanen. Dette kan kun gjennomføres dersom mange stiller opp og hjelper til. Vi har allerede holdt av helgen 13-14 januar og gleder oss til å invitere bandynorge på besøk på naturisbanen vår.

Vi håper også at vi i år klarer å gjenta suksessen fra SkøyteDisco. Det var et helt unikt arrangement som traff bredt ut i nabolaget med fokus på isens betydning for nærmiljøet og ikke bare bandy. Vi gleder oss til ny disco kveld i år!

Vi vil også forsøke å oss på vinterferiebandyskole. De som var med i fjor stor koste seg den siste uken med is på Hoslebanen. Vi håper vi klarer å få på plass dette i år også.

Følg med på ohil.no/bandy og ta kontakt med oss i styret hvis du har spørsmål. Du treffer oss på bandy@ohil.no

Ta vare på din lagleder, dine ungdomstrenere, dommere og motstanderlag og bli med å bidra så alle spillere i ØHIL får en flott sesong!

Inn og utmelding av bandygruppen

Vil du starte med bandy i ØHIL så melder du deg inn via minidrett. Alle medlemmer må selv sørge for at oppdatert informasjon ligger på www.minidrett.no .Ved å logge på her, vil du finne deg selv og din familie og en fakturaoversikt for de ulike aktivitetene.

 

På vegne av bandystyret

Eivind Thorne

Leder ØHIL Bandy