Slik kommer du og ditt barn dere tilbake i Spondgruppene deres


(Gjelder også trenere, ledere)

På fredag førte en brukerfeil sammen med en systemsvakhet til at mange mistet sine tilknytninger til Spondgrupper. Spond har dessverre ingen backup-løsning og alle «slettede» er anbefalt behandlet manuelt. Dette ville kunne ta flere dager – kanskje uker – så vi har over helgen sett på andre muligheter til å få alle tilbake i sine grupper så raskt som mulig.

Nedenfor finner du en oversikt over alle gruppene som kan være berørt. Hver gruppe har sin egen lenke som tar deg til den gitte Spondgruppen. Alle årgangsansvarlige har i dag blitt lagt inn i disse gruppene med utvidede rettigheter.

Så hvordan går du frem?

  1. Finn din idrett og ditt lag i listen nedenfor og klikk (G = gutter, J= jenter, M = mix, her er gjerne kjønnene delt i undergrupper).
  2. Fyll inn etterspurt informasjon. NB! Husk at mellomnavn skrives inn som Fornavn. Det er kun det siste Etternavnet som skal stå i «Etternavn» feltet.
  3. Årgangsansvarlig vil godkjenne forespørsel om tilgang til gruppen og legger til utøverne i korrekte undergrupper og arrangementer.

De som mangler tilgang til flere grupper må klikke på alle de lenkene som gjelder for denne utøveren, en av gangen.

Dette er ikke en perfekt løsning, men den sørger for at de gruppene der manglende Spond-tilgang er kritisk vil kunne være i sine grupper igjen allerede i dag.

Allidrett

Idrettsskolen 2015

Barneidrett 2016

Ballek 2016

Fotball

G2006

G2007

G2008

G2009

G2010

G2011

G2012

G2013

J2005

J2006

J2007

J2008

J2010

J2011

J2012

J2013

M2014

M2015

M2016

Håndball

G2007

G2011

J2007

J2008

J2009

M2012

M2013

M2014

Langrenn

Ungdom Ivrig

M2009

M2011

M2012

M2013

M2014

M2015

Bandy

G2005/2006

G2007/2008

M2008

G2009

G2010

M2011

M2012

M2013

M2014

M2015 Bandyskolen

MSA

MSB

Oldboys

Hopp

Hopp Alle