Søknaden er sendt inn!

Det har blitt jobbet natt og dag for å lage den beste søknaden i historien. Vårt hovedmål er å skape en felles idrettspark midt i østre Bærum - en idrettspark for nærmiljø, skoler, barnehager og idrettslag!

Tusen takk til alle som har bidratt så langt. Mange har vært involvert og mange har brukt utallige timer. Fra vedtaket i hovedstyret den 16.10.17, om at søknaden skulle sendes inn og frem til søknadsfristen 01.11.17 har det blitt jobbet natt og dag for å lage den beste søknaden i historien. Vårt hovedmål er å skape en felles idrettspark midt i østre Bærum – en idrettspark for nærmiljø, skoler, barnehager og idrettslag! Bakgrunnen for at klubben ønsker anlegget er behovet til våre medlemmer. Det er kapasitet mangel, fotballgruppen trenger en kunstgressbane og bandygruppen trenger kunstisbane. Dette er redegjort for i søknaden. Det har vært viktig å få frem at dette anlegget vil få positive utfall for flere idretter i klubben. Snø fra kunstisbanen og isen som høvles av kan brukes til å lage såle i hoppbakken og spres ut til et skileik området på Per Berg arena. Mer aktivitet på banen er også positivt for mer aktivitet på klubbhuset og en god klubbkultur.

Nærmiljøet er helt sentralt, dette er en populær bane som er mye brukt på dagtid og i helgene. Vi har fått inn støtteerklæringer fra Hosle Vel, Hosle Skole, FAU Bekkestua Skole, FAU Østerås Ungdomskole, FAU Hosle barnehage, FAU Eikeli barneskole, FAU Haug Skole, FAU Hosle Skole, FAU Hosletoppen skole, NTG Hockey, NTGU, FAU Steinerskolen, FAU Østerås Barnehage og FAU Hosletoppen barnehage. Støtten fra nærmiljøet er massiv og alle ønsker en bane som kan brukes hele året, og spesielt viktig er det med muligheter for is om vinteren til uorganisert aktivitet.

Vår oppgave som det lokale idrettslaget blir derfor å best mulig legge tilrette både for egen aktivitet men også for nærmiljøets behov. Dette er en oppgave vi skal klare.

Nå trenger vi nødvendig hjelp og støtte fra Bærum Idrettsråd og Bærum Kommune for å løfte dette prosjektet inn på handlingsplanen. Vi har bedt om minimum 6.000.000 til investering og minimum 600.000kr i årlig driftstøtte. Svaret på dette får vi i løpet av 2018.

I mellomtiden skal vi fortsette å samle inn egenkapital og øke oppmerksomheten rundt prosjektet, slik at dette blir et anlegg for hele Østre Bærum.

Hele søknaden kan du lese her