Sommerhilsen – Status ØHIL Fotball etter Korona-perioden

Vi har lagt bak oss en annerledes og krevende vår og forsommer. Koronaen er absolutt ikke over, men den mest kritiske tiden håper vi er forbi. Hvordan har det gått med fotballavdelingen siden landet ble stengt ned 12.mars?

Pandemi og usikkerhet har naturligvis skapt store bekymringer for veldig mange. Folk har lagt ned mye arbeid for å hindre smittespredning. Vi har måttet nekte folk å være på anleggene våre. Det har vært krevende.

Samtidig så har denne perioden gitt oss noe helt spesielt.

Vi har klart å tilby aktivitet så fort det ble tillatt. På noen kull har faktisk treningsoppmøte økt. Det sier noe om fotballens kraft.

Trenere (foreldre og ansatte) over hele linja har gjort en fantastisk jobb med å tilby treninger i henhold til de strenge reglene myndighetene satt og klubben håndhevet.

Det har krevd mye av trenerne, men vi har alle opplevd hvilken effekt det har hatt å kunne tilby såpass mye og god aktivitet.

  • 6.april startet vi med tilpassede treninger med strenge føringer
  • 20.april startet vi treninger med ungdomsfotballen
  • 4.mai var alle årskull i gang inkludert akademiet, og gradvis ble reglene myknet opp.
  • 1.juni har alle under 20 år kunnet trene med kontakt så lenge de er i faste grupper.

ØHIL Fotball har blitt løftet opp som eksempler av både Norges Fotballforbund og Norsk Fotballtrenerforening i måten vi har jobbet på. Det er vi stolte av.

Kvalitet og samarbeid på treningene
De ansatte trenerne har vært målrettet og kreative for å kunne tilby gode øktplaner for å sikre kvalitet på treningene. Zeid har vært ansvarlig for at alle aldersgrupper i barnefotballen (barn under 12 år) har fått tilpassede øktplaner. Vi har hatt alle trenerne våre ute på feltet for å bistå på treningene, noe som lagstrenerne har opplevd som veldig nyttig og positivt. Vi har kommet tettere på hverandre, dratt i samme retning og dette har gjort oss enda mer samlet som klubb.

Tusen takk til alle dere som har stått på og vært tålmodige, lojale og inspirerende overfor barna og ungdommene dere jobber med.

Kamper for barn og ungdom
Det er svært gledelig at kamper for barn og ungdom kan starte 1.august. Det jobbes iherdig fra NFF om å få i gang hele seniorfotballen så fort som mulig.

Terminlistene for kampene ligger nå ute. Vi har gjennomgått dette, og det er noen avvik i forhold til hva vi meldte inn som ønsker. Alle lag ble satt opp på kunstgress eller gress som hovedbane. For barnekullene ser vi likevel at Jarmyra gress har blitt byttet ut med gruskamper. Vi skal ha respekt for de mange titusen kampene kretsen skal håndtere, men dette var ikke slik vi ønsket. Vi skal ila juli se på muligheten for å finne tider der banen er ledig slik at man gjøre avtaler med motstanderen for å bytte kampsted – og da gjerne tidspunkt, siden kapasiteten i dette tidspunktet er sprengt.

I tillegg er det satt opp kamper som ikke faller på samme tid hver uke, så det blir vrient å få stabile treningstider. Vi skal bruke juli på å finne ut hvordan vi gjør dette best mulig, og så vil lagene få tildelt sine treningstider.

For de som er interessert: Her er info fra møte med Oslo Fotballkrets 30.juni inkludert hele presentasjonen.

Økonomien i ØHIL Fotball
Rett etter nedstengningen kom Ferd på banen og bidro med 500.000 kr – og i tillegg fikk vi ytterligere samarbeidspartnere som ønsket å støtte klubben i en krevende tid. Det har vi satt enormt stor pris på. Fotballavdelingen har også fått igjen deler av det estimerte inntektstap gjennom krisepakkene fra myndighetene. Dette gjør oss relativt godt rustet til å gjennomføre 2020 på normalt vis. Det som er den største økonomiske utfordringen for øyeblikket er å få inn utestående treningsavgifter. Håvard følger opp de ulike lagene på dette.

Enorm respons på Akademiet og oppdatering på høsttilbudet
Akademiet ble satt i gang 4.mai og varte i 7 uker til 19.juni. Pga pandemien, så måtte transport og innetid tas bort. Vi satt derfor opp treninger på Hosle, Jarmyra og Eikeli, slik at barna kunne gå til banene (Bekkestua-elever måtte komme seg til Hosle). Nytt var også at vi satt opp to treninger per dag, der de eldste trente kl 14.30-15.45, og de yngste kl 15.50-16.50. Dette fungerte meget bra! Vi hadde 291 deltakere som deltok i gjennomsnitt 1,5 ganger i uka.

Vi ønsker å videreføre denne modellen på akademiet når vi starter opp 24.august. For de eldste kullene (2010 og eldre) vil vi samle kullene for å kunne tilby et enda bedre sportslig opplegg.

Når det gjelder de yngste (fortrinnsvis 2014 og 2013) så har vi en dialog med skolene om å legge fotballtreninger inn som et tilbud i SFO-tiden en gang i uka. Man betaler da ikke noe ekstra. Så kan man melde seg på flere ganger utenfor SFO om man ønsker flere fotballtreninger. Treningene for de yngste vil nok være ca kl 16, så de får brukt SFO-tiden godt før de går over til fotballtrening.

Vi vil i løpet av høsten sette i gang med akademikamper for de som deltar på akademiet. Dette vil være for 2012 og eldre.

Fotballskolene
På tross av pandemien satt vi rekord i antall påmeldte på Tine fotballskole i uke 26. Ca 175 barn og ca 25 trenere/ledere på både Hosle og Jarmyra.

I uke 27 hadde vi både Tine fotballskole og ungdomscamp.
Les mer om fotballskolene her.

Vi minner om fotballskolen i uke 33. Selv om det var kjempesuksess i uke 26 og 27, skal ta enda noen steg. Det nærmer seg fullt nå, så vær rask med påmelding. Påmelding gjøres her.

Første damekamp i 1. divisjon
Husk første kamp for damelaget vårt søndag 12.juli kl 13 på Ferd Arena Hosle.

Vårt damelag har trent svært bra i hele perioden. Vi er dybt imponert over både spillere og trenere. Gruppa har vist høy motivasjon, trent veldig godt og samtidig vist stor respekt for smittevernsreglene som til enhver tid har foreligget. Vi gleder oss til å følge laget i kampen om opprykk til Toppserien.

God sommer til alle!

På vegne av ØHIL Fotball

Bjørn Frode Strand

Sportssjef