Spørreundersøkelse om fotballtilbudet i vinterhalvåret

ØHIL Fotball gjør nå en undersøkelse der det er svært viktig at vi får svar fra foreldre til alle barn født i årskullene 2010 til 2015. Det gir et best mulig grunnlag for hva slags tilbud vi kan gi på vinteren. Vi har forståelse for at de yngste kullene har et dårligere erfaringsgrunnlag å mene noe, men veldig fint med svar likevel.

Her er link til undersøkelsen.

Svarfrist er torsdag 15.april kl. 10.