Sportslig utvalg


Organisering Sportslig Utvalg ØHIL fotball

 

Mandat sportslig utvalg

Sportslig utvalg er klubbens øverste organ for håndtering og oppfølgning av driften av den sportslig virksomheten til klubben. Sportslig utvalg skal sikre sportslig utvikling av klubben og ivareta sportens interesser. Utvalget skal etterstrebe å tilrettelegge for et best mulig tilbud til alle våre aktive fotballspillere.

Sportslig utvalg skal vedta og iverksette sportslige tiltak i tråd med budsjett, fotballgruppens overordnede mål og strategier. Utvalget skal også involveres i budsjettprosess med tanke på prosjekter kommende sesong.

Sportslig utvalg skal involveres i avgjørelser som i særlig grad påvirker den sportslig delen av klubbens virke.

Leder sportslig utvalg:

 • Er sportslig utvalgs representant i fotballstyret
 • Skal rapportere til fotballstyret om status i sporten
 • Skal lage møteplan for SU hvert halvår, og leder møtene
 • Skal skrive referat og sendes disse til administrativ leder fotball for publisering.

Ansvarlig barnefotballen:

 • Delta på årgangsmøter for barnefotballen
 • Delta på oppstartsmøte for vår yngst årgang
  • Koordinere nybegynner-cup og oppstart av årgang med ansatte i klubb og fotball
 • Ansvarlig for overoppsyn av barnefotballen og akademi
 • Rapportering av måloppnåelse i barnefotballen (evaluering)

 

Ansvarlig kvinner elite

 • Delta på sesongoppstart for kvinner senior elite
 • Være klubbens rapporteringsledd for hovedtrener og spillerutvalg tilhørende kvinner elite, gjennom henholdsvis 2 møter i SU og evaluering av sesongen for spillerutvalget.
 • Gjennomføre evaluering av kvinner elite i samråd med klubb etter sesongen.

Ansvarlig ungdoms/senior fotball herrer:

 • Holde klubbens dialog med trener og spillerutvalg for menn senior A
 • Holde i evaluering av senior og ungdomsfotball i september hvert år, sammen med sportslig leder.
 • Delta på årgangsmøter for lagene i ungdoms og seniorfotballen på herre/guttesiden
 • Følge opp at klubben ivaretar alle våre aktive, og at det blir tilrettelagt for et tilpasset tilbud uavhengig av nivå.

Ansvarlig ungdomsfotball kvinner:

 • Holde i evaluering av senior og ungdomsfotball i september hvert år, sammen med sportslig leder.
 • Delta på årgangsmøter for lagene i ungdomslagene på kvinnesiden
 • Følge opp at klubben ivaretar alle våre aktive, og at det blir tilrettelagt for et tilpasset tilbud uavhengig av nivå.

 

 

De ulike rollene i sportslig utvalg har en oppsynsansvar for den gruppen de har ansvar for. Dette vil si at de i samråd med klubbens ansatte på samme område, skal rapportere om gruppens status i henhold til klubben mål for gruppen. Det er viktig at vi arbeider med å tilby et godt tilbud til alle våre aktive fotballspillere.