Sportslige planer i ØHIL

I ØHIL har vi 7 idretter, og vi er stolte av at vi har fått på plass sportslige planer og årgangsark i samme format, for alle idretter. Bakgrunnen er i hovedsak å synliggjøre hvilket tilbud som tilbys på hver enkelt årgang på en oversiktlig måte.

Målsetningen med de sportslige planene er at idrettene bruker disse aktivt, og at de revideres årlig, i tråd med eventuelle justeringer i aktivitetstilbudet.

For de aktive og deres foresatte ønsker vi at de sportslige planene og årgangsarkene  gir en god oversikt over hvilket tilbud ØHIL gir i de ulike idrettene, og hva som ligger av føringer.

FotballÅrgangsark
HåndballSportslig planÅrgangsark
LangrennSportslig planÅrgangsark
Bandy

Sportslig planÅrgangsark
AlpinSportslig planÅrgangsark
Softball/baseballSportslig planÅrgangsark
Hopp/kombinertSportslig planÅrgangsark