Sportslige planer i ØHIL

I ØHIL har vi 7 idretter, og vi er stolte av at vi har fått på plass sportslige planer og årgangsark i samme format, for alle idretter. Bakgrunnen er i hovedsak å synliggjøre hvilket tilbud som tilbys på hver enkelt årgang på en oversiktlig måte.

Målsetningen med de sportslige planene er at idrettene bruker disse aktivt, og at de revideres årlig, i tråd med eventuelle justeringer i aktivitetstilbudet.

For de aktive og deres foresatte ønsker vi at de sportslige planene og årgangsarkene  gir en god oversikt over hvilket tilbud ØHIL gir i de ulike idrettene, og hva som ligger av føringer.

I tillegg er det en generell del som er førende for alle idretter. Den finner du her

Fotball (2021)Sportslig rammeverkÅrgangsark
Håndball (2021)Sportslig rammeverkÅrgangsark
Langrenn (2021)Sportslig rammeverkÅrgangsark
Bandy (2021)

Sportslig rammeverkÅrgangsark
Alpin (2021)Sportslig rammeverkÅrgangsark
Softball/baseball (2021)Sportslig rammeverkÅrgangsark
Hopp/kombinert (2021)Sportslig rammeverkÅrgangsark