Sportslige planer i ØHIL

I ØHIL har vi 7 idretter, og vi er stolte av at vi har fått på plass sportslige planer og årgangsark i samme format, for alle idretter. Bakgrunnen er i hovedsak å synliggjøre hvilket tilbud som tilbys på hver enkelt årgang på en oversiktlig måte.

Målsetningen med de sportslige planene er at idrettene bruker disse aktivt, og at de revideres årlig, i tråd med eventuelle justeringer i aktivitetstilbudet.

For de aktive og deres foresatte ønsker vi at de sportslige planene og årgangsarkene  gir en god oversikt over hvilket tilbud ØHIL gir i de ulike idrettene, og hva som ligger av føringer.

Fotball (nov 2020)Sportslig planÅrgangsark
Håndball (nov 2020)Sportslig planÅrgangsark
Langrenn (nov 2020)Sportslig planÅrgangsark
Bandy (nov 2020)

Sportslig planÅrgangsark
Alpin (nov 2020)Sportslig planÅrgangsark
Softball/baseball (nov 2020)Sportslig planÅrgangsark
Hopp/kombinert (nov 2020)Sportslig planÅrgangsark