Sportslige rammeverk i ØHIL

ØHILs idrettsutvalg, der alle idrettene deltar, vedtok 19.05.2015 at alle idrettene i klubben skal ha sportslige rammeverk. Endelig vedtak ble gjort i hovedstyret 14.06.2015. Bakgrunnen for vedtakene er å sikre gode planer for hver enkelt idrett, og på en enklere måte ivareta et godt samarbeid mellom idrettene, slik at det skal være mulig å drive med flere idretter i klubben vår. I juni 2016, ble første utgave av de sportslige rammeverkene levert og publisert.

Målsetningen med de sportslige rammeverkene er at idrettene bruker disse aktivt, og at de revideres årlig, i tråd med eventuelle justeringer i aktivitetstilbudet.

For de aktive og deres foresatte ønsker vi at de sportslige rammeverkene gir en god oversikt over hvilket tilbud ØHIL gir i de ulike idrettene, og hva som ligger av føringer.

I tillegg har klubben en generell del som er førende for alle idretter, denne finner du her

Fotball (2021)Sportslig rammeverkÅrgangsark
Håndball (2021)Sportslig rammeverkÅrgangsark
Langrenn (2021)Sportslig rammeverkÅrgangsark
Bandy (2021)

Sportslig rammeverkÅrgangsark
Alpin (2021)Sportslig rammeverkÅrgangsark
Softball/baseball (2021)Sportslig rammeverkÅrgangsark
Hopp/kombinert (2021)Sportslig rammeverkÅrgangsark