Sportslige planer i ØHIL

ØHILs idrettsutvalg, der alle idrettene deltar, vedtok 19.05.2015 at alle idrettene i klubben skal ha sportslige planer. Endelig vedtak ble gjort i hovedstyret 14.06.2015. Bakgrunnen for vedtakene er å sikre gode planer for hver enkelt idrett, og på en enklere måte ivareta et godt samarbeid mellom idrettene, slik at det skal være mulig å drive med flere idretter i klubben vår. I juni 2016, ble første utgave av de sportslige planene levert og publisert.

Målsetningen med de sportslige planene er at idrettene bruker disse aktivt, og at de revideres årlig, i tråd med eventuelle justeringer i aktivitetstilbudet.

For de aktive og deres foresatte ønsker vi at de sportslige planene gir en god oversikt over hvilket tilbud ØHIL gir i de ulike idrettene, og hva som ligger av føringer.

Fotball (nov 2020)Sportslig planÅrgangsark
Håndball (nov 2020)Sportslig planÅrgangsark
Langrenn (nov 2020)Sportslig planÅrgangsark
Bandy (nov 2020)

Sportslig planÅrgangsark
Alpin (nov 2020)Sportslig planÅrgangsark
Softball/baseball (nov 2020)Sportslig planÅrgangsark
Hopp/kombinert (nov 2020)Sportslig planÅrgangsark