Sportssjef ansatt i ØHIL håndball

Etter mange års svært godt arbeid av et stort frivillig apparat, har vi sett behovet for en ansatt sportssjef i ØHIL håndball, og nå er han på plass!

ØHIL håndball har vokst jevnt de siste årene, og i skrivende stund har vi 460 medlemmer. Vi har vært bortskjemte med et svært godt frivillig apparat i en årrekke, spesielt takket være Harald Joa og Stein Andreassen. Dette har sikret en sunn drift og en sterk kontinuitet.

Spesielt med fokus på å videreutvikle vårt sportslige tilbud, har vi denne høsten jobbet for å få ansatt en sportssjef i full stilling, og nå er han på plass! Selv om han allerede har vært involvert i mye, og mange kjenner han, er det en glede å ønske Tobias Borthen velkommen på laget!

Det er en styrke for oss å kunne ansette en av våre egne, som kjenner godt til klubben og som har en sterk motivasjon for å videreutvikle ØHIL håndball videre.

Basert på en god økonomi i ØHIL håndball er det også svært gledelig at denne tilveksten ikke vil medføre økte kostnader for våre spillere, noe daglig leder og hovedstyret er svært tilfredse med.

Tobias vil bruke mye av tiden sin i Hoslehallen og andre haller, men vil også bli en del av kollegiet på klubbhuset.