Status DNB arena Hosle

På grunn av en produksjonsfeil, vil hele kunstgressdekket på DNB arena skiftes i år. Arbeidet er i gang, men hovedjobben gjøres i sommerferien.

Vi har vært godt fornøyde med kunstgressbanen vår, som sto ferdig høsten 2012, og som har vært svært godt brukt. Spesielt det siste året, har vi sett stor slitasje på banen, og da særskilt foran begge mål. Vi har hatt diverse befaringer med leverandøren og produsenten av kunstgresset, og det viser seg at det er en produksjonsfeil. Kunstgress-fibrene løsner rett og slett fra matten de er festet til.

Vi har derfor kommet til en god løsning på saken!

  • De verste områdene repareres i dag (17.03.2016)
    • Kunstgress utenfor spillflaten byttes ut på de aktuelle områdene
  • Hele banen skiftes ut i juli 2016

Vi sikrer derfor gode forhold hele våresesongen, slipper anleggsaktivitet i sesongen og får et splitter nytt dekke til høsten 2016.

En bønn til brukerne av dette, og våre øvrige fotballanlegg: 

Vi opplever det som problematisk at anleggene våre «ikke ser ut». Det ligger søppel, klær og utstyr slengende på og rundt banene. Bidra til at anleggene våre ser bedre ut i tiden som kommer:-) Vi har satt ut søppelkasser, bokser for gjenglemte klær og utstyr, men kom gjerne med flere gode tips til hvordan vi kan være stolte av våre anlegg!