Status Eikeli

På Eikeli er nå anleggsarbeidene i gang, og i 2021 kommer flerbrukshall, kunstgressbane og nærmiljøanlegg for fotball og basket.

Etter flere utsettelser er nå arbeidene endelig i gang på Eikeli, og anleggsmaskinene har inntatt området. Skråningen der den nye flerbrukshallen skal ligge er nå fjernet for trær og bygninger.

Illustrasjonsbilde fra byggesaken

Prosjektet skulle opprinnelig stått klart i 2019, men vi er veldig glade for at vi nå ser framdrift! Flerbrukshallen skal stå klar til skolestart 2021. Og dermed også sesongstart 2021 for ØHIL håndball!

ØHIL fotball har inngått en avtale med utbygger (PEAB) og Bærum kommune om å utsette byggingen av Eikeli kunstgress 2 til 2021. Dette har i hovedsak sammenheng med logistikken og praktiske forhold knyttet til byggingen av flerbrukshallen. Løsningen sikrer et best mulig resultat for alle parter.

Det betyr at området til neste år får en fantastisk ansiktsløftning med tanke på idrettsanlegg:

– Flerbrukshall
– Eikeli kunstgress 2 (9er/7er)
– Nærmiljø-anlegg fotball (4 stk 3v3 baner)
– Street-basket (kommunalt prosjekt)