Status ØHIL Idrettspark før skjebne møte i Bærum kommune.

På torsdag møtes politikerne i hovedutvalget for miljø, idrett og kultur (MIK) for 2.gangs behandling av planen.

Vi har de siste månedene jobbet for å få prosjektet prioritert i anleggsplanen for perioden 2019-2022. På torsdag 13.09 møtes politikerne i hovedutvalget for miljø, idrett og kultur (MIK) for 2.gangs behandling av planen. Alle politiske møter – i kommunestyret, formannskapet og de ulike utvalgene – er åpne for innbyggerne, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene.

Bærum Idrettsråd sendte i sitt reviderte innspill til planen at ØHIL Idrettspark kunstis og kunstgress skulle settes på prioritert liste, men med kun 1,2 millioner i kommunalstøtte (som er for kunstgressdelen). Vi var naturligvis svært fornøyd med dette etter godt samarbeid, dialog og forståelse hos Bærum Idrettsråd, fikk vi på plass dette avgjørende innspillet.

Administrasjonen i kommunen valgte å ta dette bort fra planen da den ble lagt ut på høring 16.05.18. Der stod det at:

  • «Dette var begrunnet ut fra usikkerhet knyttet til driftskostnadene ved tiltakene, jfr erfaringene ved dagens kunstisanlegg.»

Vi forstår ikke dette argumentet med tanke på at kommunen selv drifter to kunstisbaner (Bærum Idrettspark og Snarøya) og gir driftstøtte til Stabækbanen og Høvikbanen. Vet de ikke hva det koster? I tillegg har vi selvfølgelig dokumentert våre driftskostnader i søknaden vi sendte inn!

Administrasjonen i kommunen støttet kunstgressdelen, men flyttet kunstisdelen av prosjektet til langtidsplanen.

Høringsfristen var 20.06.18, ØHIL, Norges Bandyforbund og Oslo&Akershus Bandyregion har gitt høringssvar med krav om å opprettholde BIR sitt innspill når det gjelder Hoslebanen.

  • Til høringene svarer Rådmannen i kommunen: «BIR har ikke prioritert kommunale midler til prosjektet i den 4- årige Anleggsplanen innenfor rammen. Det er kun anlegg som bl.a. er sikret finansiering som foreslås i Anleggsplanen.»

Hvor ble det av argumentet om driftskostnader? BIR har jo prioritert kommunale midler (til den ene delen av prosjektet) selv om det ikke er prioritert full finansiering.

I sakspapirene til møte i MIK på torsdag står det:

  • «Rådmannens forslag samsvarer med BIR sitt innspill, med unntak av noen prosjekter. Dette gjelder nye kunstisbaner som er fremmet fra idrettslag/BIR inn i anleggsplanen. Rådmannen har ikke tatt disse anleggene inn i sitt forslag til Anleggsplan 2019-2022. Kunstisbane på Hosle er ikke finansiert, men BIR ønsker at dette anlegget skal ligge i planen slik at idrettslaget har bedre grunnlag til fortsatt å samle inn egenkapital med sikte på å bygge i fremtiden. I og med at anlegget ikke er fullfinansiert, følges prinsippet om at prosjektet henvises til Langtidsplanen, da Rådmannen ser behovet for anlegget en gang i fremtiden.»

Så hvor kommer dette prinsippet fra og hvorfor kan man ikke endre på det? Her står det også svart på hvit at Rådmannen ser behovet for anlegget en gang i fremtiden! Men den muligheten er nå!

Det er så langt tre forskjellige argumenter som er brukt for å ikke sette prosjektet på prioritert liste. Driftskostnader, prioritering av midler og krav om full finansiering. Prosjektet har støtte i Bærum Idrettsråd, fra Øvrevoll Hosle IL, og flere viktige aktører i nærmiljøet vårt. Prosjektet har folkets støtte, det blir derfor spennende å se om politikerne lytter til folket eller til administrasjonen.

Vårt hovedargument er: Gi oss plass på prioritert liste så kan vi kan jobbe videre med innsamling av penger, før vi kommer tilbake til hva vi trenger av kommunal støtte. Vi har fått beskjed fra stiftelser, fond og sponsorer at det ikke kan støttes med penger før anlegget er prioritert av kommunen!

Kunstgresset er prioritert og blir uansett lagt i 2021/2022, det betyr at vi ikke får lagt kunstis på banen før tidligst 12 år senere (levetiden til kunstgress). Vi kommer ikke til å sette i gang et nytt prosjekt om 14-15 år for kunstis, det er for sent. Det er nå det er mulighet for å få til dette.

Hvorfor ser ikke rådmannen og hans administrasjon at hvis anlegget ikke settes på prioritert liste nå, vil det ikke bli aktuelt med et slikt anlegg i fremtiden. Det er nå eller aldri!