Status på anleggsprosjekter i september

Snødeponi, nytt kunstgress på Hosle, ny bane på Eikeli og fortau ved ØHIL idrettspark blir klart i løpet av de neste ukene.

Det tar tid å utvikle anlegg, men når vi først kommer i gang, går det unna. Nå er det 3 prosjekter som i en periode vil påvirke oss, men som på sikt vil ble veldig bra!

I perioden vil det bli redusert framkommelighet i området, og redusert mulighet for parkering, spesielt på Hosle. Dette påvirker også elever/lærere/foreldre som skal til skolen. Vi oppfordrer til å unngå bilkjøring dersom dette er mulig, men ellers å ta hensyn og være forsiktige i ukene framover.

Snødeponi ved DNB arena Hosle
Arbeidet har pågått i et par uker. Nå har gjerdet (betongelementer) begynt å komme på plass, og avretting av området er igangsatt. Til tross for mye regn, ser det ut til at arbeidet kan avsluttes i midten av september. Vis respekt for anleggsgjerder. Ved behov i forbindelse med kamper kan gjerdet flyttes, men husk å sette disse tilbake igjen.

Hosle kunstgress
Etter 12 års bruk, skal dekket skiftes ut, og vi skal legge et kunstgress uten innfyll, som en del av et nasjonalt forskningsprosjekt. Målet med prosjektet er å utvikle kunstgressbaner med samme bruksegenskaper som baner med innfyll av granulat. Dekket vi har valgt (Tisca Revolution) er et dekke som inntil i år ikke er brukt i Norge, men med svært gode referanser fra Sveits. Vi har en plan om å holde banen åpen i store deler av vinteren, og er veldig spente på dette, men dette er gjort i Sveits med hell, under sammenlignbare klimatiske forhold. Det eksisterende dekket fjernes fra og med mandag 16. september. Deler av dette skal da legges på det nye snødeponiet. Foreløpig er planen at den nye banen skal være klar til bruk fra tirsdag 24. september. Dette betyr at banen stenges for aktivitet i en drøy uke. Arbeidet med å flytte kamper og treninger begynner nå, og alle må påregne at det blir justeringer på tider og mindre plass på andre arenaer i perioden.

Vi skifter også dekket i ballbingen!

Fortau på Hosle
For flere år siden gikk ØHIL og FAU ved Hosle skole sammen om en henvendelse til Bærum kommune om å få etablert et fortau langs gjerdet ved kunstgressanlegget. Det er daglig mange barn som går langs veien for å gå inn på anlegget via porten. Og plutselig var anleggsmaskinene på plass! Sammen med skolen har vi fått en orientering om prosjektet, som vi er veldig glade for å få på plass. Gjerdet vil bli flyttet ca 2 meter nærmere ballbingen og det blir bygget et fortau på 2,5 meter fra veikrysset og opp til porten. Det blir også nytt fotgjengerfelt med belysning. Prosjektperioden antas å være ut september. Både skolen og klubben har bedt om at minst mulig anleggstrafikk skjer når det er barn på vei til/fra skole og kamp/trening.


Eikeli kunstgress
Et drøyt år forsinket kommer nå vår nye kunstgressbane på Eikeli. Dette er banen vi har fått i bytte mot grusbanen på Jarmyra (innfartsparkering). Utsettelsen skyldes arbeid med regulering av området, og viktigheten for oss å få et like stort areal som vi ga fra oss på Jar. Dette blir da en 7er-bane, med mulighet for to 5er-baner på tvers. Prosjektet er godt i gang, og framdriftsplanen tilsier at prosjektet ferdigstilles i slutten av september.