Status på utviklingen av Eikeli idrettspark


Etter en måneds arbeid på Eikeli, ser vi nå konturene av det idrettsanlegget dette kommer til å bli! Det meste har gått på skinner og noen forbedringer av anlegget er gjort underveis:

-Arealet mellom hovedbanen og skolen blir nå dekket med kunstgress, noe som gir ca 500 m2 ekstra areal. Det forelå ingen reell plan på dette arealet, noe som trolig hadde resultert i et gruslagt felt. Opparbeidingen av dette tilleggsarealet finansieres av Peab, Bærum kommune og ØHIL i et spleiselag.

-Ved å øke arealet på denne siden, har vi også flyttet lysmastene nærmere skolen, for en best mulig bruk av arealet.

Gjennomført:

-Baneoppbygging og avretting av hovedbanen er ferdig. Teamet som skal legge kunstgresset er rett rundt hjørnet

-Ballfangernett på begge kortsider er montert

-Kantstein er satt rundt hovedbanen

-4 av 6 lysmaster er montert, og i to av disse er flomlyset ferdig

-Strømkabler er trukket i rør til lysmastene og til boden/benkene som kommer midt på banen

Ferdigstilling:

Arbeidet med nærmiljø-anleggene (ballbinger fotball og streetbasket) er påstartet. Det skal bygges bærelag og avrettingslag, og under basket-banen skal det asfalteres. Kantstein skal settes også rundt disse anleggene, og gang-/sykkelvei skal re-etableres. Det skal legges kunstgress og støpes gummidekke, før basketkurver skal monteres. Dersom det fortsetter å gå på skinner, vil anlegget være ferdig på skjema i slutten av juni.

Banen skal islegges på vinteren (som tidligere), og kommunen skal oppgradere vanntilførselen inn til anlegget. Dette vil ikke bli gjort før Peab har ryddet seg ut av området (inkludert hele brakkeriggen). Om dette blir klart før kommende vinter er uklart.

Her er noen bilder fra utviklingen den siste måneden: