Stor gave fra Gjensidigestiftelsen

Mye magisk kan skje i desember! Gjensidigestiftelsen har gjennomgått høstens søknader og ØHIL har fått en deilig del av potten!

I ØHIL søker vi jevnlig om støtte fra diverse stiftelser, og mener jo selv at vi har mange gode formål som fortjener drahjelp. Med jevne mellomrom treffer vi godt på søknadene våre som matcher godt med kriteriesettene fra de ulike stedene. Tidligere i høst fikk ØHIL alpin 50.000,- i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til utstyr og trenerutdanning.

Til Gjensidigestiftelsen søkte vi også om flere gode tiltak, og denne gangen fikk vi tilslag på våre søknader om støtte til utstyr for Allidretten og til fotballgruppa. Det var totalt 2432 søkere som søkte om totalt 700 millioner. Det ble det innvilget søknader til en verdi av 135 MNOK.

Allidretten har fått 20.000,- til oppgradering av utstyr til våre minste, noe som er svært kjærkomment.

ØHIL fotball har fått et tilskudd på hele 222.000,- Dette skal gå til innkjøp av små-mål og for oppgradering av målmateriell. Her har vi de siste årene hatt et stort etterslep.

ØHIL er svært takknemlige for denne støtten fra Gjensidigestiftelsen, og vi gleder oss til å kunne tilby en forbedret utstyrspark i tiden som kommer!