Stor gave til ØHIL idrettspark

Desember er tradisjonelt en god måned for ØHIL, der mange av våre prosjekter og idretter tidligere har fått støtte til ulike tiltak. Også i 2018 kom julenissen tidlig, når beskjeden denne uken kom om at Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjektet ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis med 499.999,-! I tillegg fikk Klubben 14.000,- til utstyr for Allidretten!

Flere steg i retning av en realisering av det store drømmeprosjektet vårt har skjedd denne høsten. Det aller viktigste er at kommunens politikere flyttet prosjektet inn på prioritert liste i anleggsplanen i september. Dette har igjen medført at vi er i en posisjon der vi kan søke om midler både fra det offentlige og fra private stiftelser. 

Det første svaret på dette fikk vi denne uken, da Sparebankstiftelsen DNB innvilget prosjektet ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis hele 499.999,- 

Prosjektleder Eivind Thorne og styreleder Skule Ingeberg deltok på den høytidelige overrekkelsen i Sandvika på selveste Lucia-dagen. De var da samlet med øvrige gave-mottakere fra diverse andre idrettslag og andre kultur- og frivillige organisasjoner. 

Her er fra Budstikkas dekning av saken. 

Det er fortsatt 2 julenisser vi håper å få positive beskjeder fra før jul, og vi vil komme tilbake til dette når tiden er inne for det. 

På nyåret gleder vi oss til å motivere og rekruttere flere personer til ulike arbeidsgrupper fram mot en realisering av anlegget. Kick-off dato er satt til 15. januar og vi kommer også tilbake til dette senere. Men sett gjerne av datoen!

Mer informasjon om prosessen, eller ønske om å delta i arbeidsgrupper eller som samarbeidspartnere kan allerede nå meldes inn til daglig leder Sverre Nordby (sverre@ohil.no). 

Til våre aller minste som er en del av Allidretten, fikk klubben et tilskudd på kr. 14.000,- til mer utstyr for våre 300 aktive.