Tilbud om rusmidler til barn i ØHIL-land


Vi har fått informasjon fra Hosle skole om at skolegården fra tid til annen besøkes av ungdom som tilbyr barn/unge helt ned i barneskole-alder rusmidler! Det samme er observert på Bekkestua.

Skoleledelsen har kontakt med politiet, som ved ungdomstjenesten vil være mer synlige i tiden som kommer.

Vi støtter skolens oppfordring som er sendt ut til elevene ved Hosle skole, men som er like aktuelle i hele ØHIL-land:

-Vi oppfordrer foresatte til å følge opp barn som er i skolegården om kvelden og gjerne legge kveldsturen forbi skolen vår.
-Vi anbefaler også alle foresatte å snakke med barna sine om hvordan de har det, og hva de gjør når de oppsøker skolen på ettermiddag/kveld. Det kan være flere som har havnet i uønskede situasjoner som vi ikke vet om.
-Vurder også om dere skal gjøre egne barn oppmerksomme på at de ikke må ta imot tilbud om verken røyk, hasj eller piller, og hva de bør gjøre dersom de tilbys rusmidler og hva faren ved dette er.