Trafikk-situasjonen på Hosle


Vi står i en krevende situasjon knyttet til parkering på Hosle. Skolen er i ferd med å sette opp en paviljong, og dersom alt går etter planen, vil vi selv har mye anleggsaktivitet i området fra våren.

Vi har fått noen tilbakemeldinger på potensielt farlige situasjoner den siste tiden, men vi håper og tror at ingen har kommet til skade ennå.

Skolegården er sperret for parkering fram til paviljongen er på plass. De er etter planen ferdige 5. mars. Dette setter et spesielt press den neste måneden.

Vi oppfordrer de som kan gå til og fra trening om å gjøre dette, og at de som skal slippes av fra bil gjør dette utenfor parkeringsplassen, gjerne i busslommene i Bispeveien. Vi er også trygge på at våre venner på Kiwi Hosle er positive til at også deres arealer kan benyttes, gjerne i forbindelse med handel!