Fosterhjemstjenesten trenger flere fosterhjem til ungdom i alderen 13-18 år i Asker og Bærum


De fleste ungdommer som skal flytte i fosterhjem ønsker å beholde nærmiljøet sitt. Å flytte til et nytt hjem kan være vanskelig. Om man i tillegg må bytte skole, vennekrets og fritidsaktiviteter så kan det å flytte oppleves enda vanskeligere for en ungdom.

Ungdommer som blir bosatt i nærheten av der de opplever en tilhørighet slipper en del utfordringer som det vil være å starte helt på nytt et fremmed sted.

Kan din familie å gi en ungdom i ditt nærmiljø en ny start og et nytt hjem?

Vil du vite mer om hvordan du kan bli fosterhjem for en ungdom?

Kontakt oss:
FT.Ost.Akershus@bufetat.no
Telefon: 466 16 800

Vi står på stand på Øhil DNB cup 11 juni kl. 10-14

Fosterhjemstjenesten avdeling Akershus