Treningsavgift fotball sommer 2021

Treningsavgiften er fotballavdelingens klart største inntektskilde. Les mer nedenfor om beløpene og hva den dekker.

Sommersesongen er i gang, og selv om pandemien preger oss, så har vi treninger som vanlig på de fleste kullene. De aller yngste venter vi litt med, men vi setter i gang så snart vi mener det er forsvarlig. Seniorene får dessverre ikke trene enda.

Treningsavgiften sendes ut via faktura basert på de listene hvert årskull har sendt inn. Fotballkoordinator Anders Hille Stadheim har denne dialogen med hvert enkelt kull. Fakturaene sendes ut fra klubbsekretær Hanne Harsem ca 1.mai med forfallsdato tre uker senere. Gi beskjed til medlemskap@ohil.no ved utfordringer.

Husk at vi har fritidsstipend
Det er klubbsekretær Hanne Harsem som søker om fritidsstipender hos oss, og det eneste som trengs fra aktuelle medlemmer er et samtykke til at søknad sendes inn. Det er ikke noe krav til ytterligere forklaring eller dokumentasjon.

Tidligere i vår sendte vi ut faktura vedrørende medlemskap. Alle som spiller fotball må betale medlemskapsavgiften for å kunne delta. Man er ikke forsikret uten denne.

På ungdomskullene er det to ulike prisnivåer avhengig av hvor mye man vil være med.
– «Lav» er inntil to lagstreninger i uka pluss kamper.
– «Høy» er inntil fire lagstreninger i uka pluss kamper

Treningsavgiften er fotballavdelingens klart største inntektskilde. Det dekker blant annet kostnader på baner, påmeldingsavgift til serie, trenere, administrasjon samt lagsutstyr og drakter. Perioden varer til 15.oktober 2021 (en-to uker ekstra for ungdom).

Pga pandemien kan det hende at kampsesongen reduseres. Vi kommer til å sørge for at vi gjør det som er mulig å gjøre innafor regler og anbefalinger, slik at vi tilbyr det best mulige av det vi kan klare.

Her er beløpene for de ulike gruppene.