Treningsavgiften kommer nå

Det koster mye penger å drive et idrettslag som ØHIL. I disse dager sendes treningsavgiften for inneværende sesong ut for langrenn. Det er vår viktigste inntekt. Det er viktig at DU også betaler avgiften.

Årets treningsavgift er på 1500 kr. pr. utøver. For de barna født i 2009 som er med på skileik er avgiften 900 kr.

Hva går pengene til?Det kan virke som mye penger, men vi skal prøve å forklare hva pengene brukes til i ØHIL Langrenn.

I år er langrennsgruppas samlede inntekter på ca. 635.000 kroner. Av det er treningsavgiftene den viktigste inntektskilden med litt over 350.000 kroner. Ca. 150.000 kroner er støtte fra Bærum kommune, mens 75.000 kroner kommer fra vår hovedsponsor, Bull Ski & Kajakk.

uten-navn

Den desidert største utgiften i ØHIL langrenn er ungdomstrenerne. Alle våre ungdomstrenere får betalt for den jobben de legger ned. Til gjengjeld forlanger klubben at de er med på trenerkurs, og at de er med å lage sesongplanen for treningene sammen med laglederne for de aktuelle årgangene.

Lønnskostnader til ungdomstrenerne utgjør i underkant av 500.000 kroner. Alle disse ungdomstrenerne har en skriftlig arbeidsavtale med ØHIL langrenn. Alle mammaer og pappaer som deltar både på treninger og med administrative oppgaver jobber frivillig.

De andre store utgiftspostene er påmeldinger til renn og trenerkurs som utgjør 55.000 kroner. I tillegg gir vi et bidrag til Fossum på 30.000 kroner som takk for lån av deres anlegg på Fossum.

Med vintre som kommer sent og ustabile høstsesonger besluttet styret tidligere i år at langrennsgruppa i ØHIL skulle investere i flere par med rulleski. Dette er fordi barna som er med på treningene ikke skal behøve å ha egne rulleski for å være med. Denne investeringen kostet 53.000 kroner, men vil glede oss i mange år fremover.

I ØHIL bruker vi www.minidrett.no for å administrere våre medlemmer. Er du eller ditt barn IKKE er medlem enda? Da ber vi innstendig om at du melder deg/han/hun inn nå med en gang. Merk at kun aktive utøvere skal melde seg inn.

Du finner en bruksanvisning til hvordan du melder inn ditt barn HER.