Ubetalte medlemskontingenter – En stor utfordring for klubb og utøver

Medlemskap i klubben er en forutsetning for å delta i kamp/konkurranse. Manglende medlemskap kan få store konsekvenser, og ØHIL kan ikke ta denne risikoen.

I dag har vi sendt ut purringer på mail til 456 utøvere/familier, som ikke har betalt sitt medlemskap for 2017. Vi har fått mange spørsmål vedrørende avgiften; hvorfor den er så høy og hva den dekker, og her kommer noen svar. Men uansett hva man mener om den, må den betales for å kunne delta på kamp/konkurranse og på trening i ØHIL-regi.

Mange lurer på hva man skal betale for å delta i en idrett hos oss.

  • ALLE aktive må være medlemmer, og betale sitt medlemskap til klubben. Uten gyldig medlemskap er ikke utøveren dekket av idrettens forsikringsordninger, og du er ikke berettiget til å representere ØHIL i kamper eller konkurranser. Det er IKKE anledning/lov til å søke om fritak for denne.
  • I tillegg fakturerer den enkelte idrett en aktivitetsavgift, som skal dekke kostnader knyttet til den aktuelle idretten.
  • I ØHIL er det også mange (frivillige) ekstratilbud som man betaler for i tillegg. Det kan være treningsamlinger, cuper, fotballskoler, akademi med mer.

Årsmøtet i ØHIL (medlemmene som var tilstede) vedtok i mars i år satsen på medlemskontingenten. Bakgrunnen for forslaget fra hovedstyret var drømmen om realisering av ØHIL idrettspark. Satsene som ble bestemt var 800,- for enkeltmedlemskap, 1.300,- for familierabattert medlemskap, og 200,- for støttemedlemmer. De siste årene har medlemskontingenten vært 600,-/1.000,-/200,-. Den anslåtte økningen på kontingenten (500.000,-) er øremerket anleggsutvikling i klubben.

Idrettene kalkulerer selv ut sine aktivitetsavgifter på en best mulig måte, for å dekke det faktiske kostnadsnivået for hver enkelt gruppe.

Hovedstyret i ØHIL er svært opptatt av at kostnadsnivået skal holdes så lavt som mulig. Dette er viktig for å ivareta vår målsetning om «Flest mulig, lengst mulig». Idrettene må derfor hvert år legge fram sine begrunnelser for sine aktuelle aktivitetsavgifter.

Våre avgifter fra de siste årene er publisert her. Vi er stolte over vår åpenhet, og at vi sammenlignet med andre klubber ligger lavt.

Som mange har påpekt den siste tiden, er medlemskontingenten i ØHIL høy, sammenlignet med andre klubber. Økningen er etter vår mening godt begrunnet, og vedtatt av medlemmene selv. Så selv om den er høy er det ingen grunn til å ikke betale den, og det kan få store konsekvenser ved en evt. skade, eller tap av poeng i avgjørende kamper.

Med vårt fokus på å holde kostnader lave, skjønner sikkert de fleste at kundefordringer på 329.200,- (pr 29.06.2017) er svært problematisk.

Oppfordringen er dermed krystallklar: er du blant de 456 «somlerne», så få orden på dette, for deg, ditt barns og klubbens beste.

Utmeldinger gjøres via Minidrett eller ved å sende en mail til medlemskap@ohil.no .

Spørsmål kan rettes direkte til daglig leder, Sverre Nordby.