Ulykke på klubbhuset tirsdag 14.8.2018

Under arbeid med den nye utendørs treningsparken vår ble daglig leder, Sverre Nordby, alvorlig skadet.

Han fikk førstehjelp på stedet, og ble hentet av ambulanse kort tid etterpå. Senere ble han overført til Ullevål sykehus hvor han ble behandlet i går og vil opereres i dag.

Vi er kjent med at Sverre etter forholdene har det bra og ved godt mot. Han blir nok å se på klubbhuset ganske snart!

Kontaktpersoner i denne forbindelse er:

  • Kirsten Vanberg, administrativ leder ØHIL fotball, 950 36 480
  • Skule Ingeberg, leder Hovedstyret i ØHIL, 48 600 245