Utdeling av tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB delte ut tilskudd for 6 MNOK til 32 ulike tiltak i Asker og Bærum i forrige uke. ØHIL var heldige å motta 4 av disse.

Det var et svært bredt spekter av tilskudd som ble gitt. Fellesnevneren var viktige og gjennomførbare prosjekter til glede for mange. Idretten var godt representert blant de heldige og i tillegg til oss var Fossum, Tyrving og Stabekk turnforening blant de som var plukket ut av den store søknadsbunken.

Utover idretten ble det gitt tilskudd til kunst, kultur, speidergrupper, Frelsesarméen og andre frivillige organisasjoner.

ØHIL fikk tilskudd til:

  • Traktor/brøyteutstyr (for isbanen)
  • 3v3-baner for fotball
  • Snøfreser (primært til hoppbakken)
  • Utstyr til Idrettsskolen

Sparebankstiftelsen DNB er glade for alle søknader som kommer inn, og oppfordrer oss til å fortsette å finne fram til gode prosjekter. Kom gjerne med innspill og prosjekter til sverre@ohil.no. Det er bedre å sende inn en søknad for mye, enn en for lite!

Neste søknadsfrist er 1. september