Utsatt møte om ØHIL fotballs identitet

Det planlagte møtet onsdag 11.mars utsettes noen uker. Årsaken er at vi ønsker å gjennomføre klubbens årsmøte først (19.mars), da temaet berører ting som hovedstyret vil presentere. Vi ønsker også å med flere folk på dette møtet. Vi kommer tilbake til nytt tidspunkt.

Opprinnelig tekst var dette:

Vi er Norges største fotballavdeling, og vi ønsker å være ÉN KLUBB. Klubben har hatt et verdiprosjekt som vi nå skal ta ut i lagene og som skal være toneangivende for hva vi gjør som gruppe, slik at vi bygger ÉN KLUBB med ÉN IDENTITET!. Dette kan bli enda mer tydelig både på og utenfor banen.

Hvordan skal det se ut på banen når ØHIL spiller? For å svare på dette er det fordelaktig å starte med hvem vi er, og hvem vi vil være. Da er det avgjørende å vite noe om historien. ØHIL har røtter fra 1947, men fra 2007 ble Øvrevoll og Hosle slått sammen til ØHIL. ØHIL er altså en veldig ung klubb, selv om delene av klubben hver for seg har lang fartstid.

Vår fremste kontinuitetsbærer, Dag Anders Horn (bildet), sier følgende:

I 2007 ble to klubber slått sammen uten at vi klarte å tydeliggjøre hvem vi ville være. Vi har i mange år hatt mange gode folk her, men det har vært opp til hver enkelt hvordan lagene skal spille. Det har ikke vært en klubb som har hatt en sterk rød tråd. Nå har vi fått på plass flere heltidsansatte og en kompetanse som gjør at vi kan få til akkurat dette. Vi har nå en gylden mulighet.

Vi ønsker alle velkomne til å bidra til steg 1. Hvem er vi? Hvem vil vi være? Hva vil vi være? Hvordan skal dette komme til uttrykk på banen?

Dette er for alle trenere (også foreldretrenere om man var i tvil). Dette er for lagledere. Dette er for folk som har en sentral rolle i ØHIL. Dette er for styremedlemmer. Vi håper spesielt at dere som har vært i klubben noen år kommer og bidrar med deres erfaring i ØHIL.

Vi ønsker at dette skal materialisere seg i en gruppehåndbok inkludert en sportsplan som blant annet beskriver individuell opptreden og lagets spillemåte.