Utvidelse av garasjen på Hosle

ØHIL er en stor klubb med mye aktivitet, og det medfører et behov for plass til lagring og oppbevaring av utstyr. Nå har arbeidet med en utvidelse av garasjen startet.

Mange nysgjerrige ØHIL-ere har lurt på hva som er i ferd med å bygges på Hosle, og her er en update!

Denne uken startet arbeidet med en utvidelse av garasjen på Hosle. Den blir bygget som en forlengelse av den eksisterende «bandy-garasjen». Skissen viser de godkjente byggetegningene.

Som idrettslag er vi heldige som har offentlige instanser som støtter anleggsutvikling, og prosjektet som ble søkt om i 2013 har fått tilsagn om spillemidler.

Selve arbeidet skal utføres av Byggfag-klassene ved Nesbru videregående skole, under kyndig veiledning. Dette kombinert med gode støtteordninger gjør at dette blir en liten investering for klubben.

Vi har god erfaring med elevene/lærerne ved Nesbru VGS, som også har vært med på å bygge de nye innbytterboksene ved Hoslebanen. Disse har i vinter har vært kjærkomne for bandy-spillere og små og store skøyteløpere i alle aldre. Dette er forøvrig et prosjekt som er fullfinansiert via Gjensidigestiftelsen, og som også har tilført oss mer lagringsplass for idrettene våre.

Det er mye som skjer på anleggsfronten i ØHIL, og mer skal det bli i tiden som kommer. Det jobbes blant annet med nye idrettsflater (håndball, fotball, bandy, baseball, langrenn), utskifting av slitte kunstgressdekker, nytt garderobebygg med mer.

For de som er spesielt nysgjerrige på anleggsutviklingen vår, kan dere lese mer om anleggsutvalgets arbeid her.