Vedrørende treningstider og kampendringer

Vi ønsker å tilrettelegge for best mulige trenings- og kampforhold for våre fotballag, men det er en stor utfordring.

Denne uken er de fleste lagene i gang med seriekamper. Treningstider er fordelt best mulig tilpasset ønsker og behov fra lagene, og det har vært et ønske med mest mulig forutsigbare treningstider på best mulig underlag. Men å oppfylle alle ønsker er dessverre ikke mulig med anleggsituasjonen i klubben.

Kombinasjonen av lav anleggsdekning, svært mange treningsgrupper, samt at Oslo fotballkrets disponerer våre anlegg som de vil i forhold til kamp-belastning gjør at vi dessverre ikke kan tilby en optimal kamp- og treningshverdag for alle. Men vi håper og tror at alt likevel løser seg på en best mulig måte.

Treningstider er fordelt etter prinsippet «overfra og ned», noe som betyr at det er lagene fra 13 år og opp er prioritert på kunstgressbanene våre.

Dette medfører at det blir trangt om plassen, og vi oppfordrer alle treningsgrupper til å være løsningsorienterte og samarbeidsvillige.

Mange grupper har strukket seg langt for å hjelpe til med treningstidskabalen, og vi har organiserte treninger fra kl. 1600. Det er også mange som har fått treningstider oppsatt i helgene. Vi vet at dette ikke er optimalt, men ber om forståelse for situasjonen.

Etter 10. mai åpner gressbanene på Jarmyra, og da håper vi at situasjonen vil bli litt bedre.

Omberamming av kamper

Alle lagene er ved seriepåmelding meldt inn med en fast hjemmebane og reservebaner. Oslo fotballkrets har utfra dette satt opp en terminliste. Som for Oslo fotballkrets er det for ØHIL en stor jobb å skulle omberamme mange kamper, og vi oppfordrer alle lag til å unngå dette så langt det er mulig. Selv om kamper skal prioriteres framfor treninger, vet vi alle at det er veldig uheldig om det flyttes inn en kamp i en oppsatt treningstid. I banedagbøkene ligger alt av kamper og treninger oppdatert, og denne MÅ sjekkes før en evt henvendelse om omberamming. Også når motstanderlag ber om flytting av kamper kan dere henvise til våre kalendere for å vise kompleksiteten rundt alle endringer. Det vi ser, er at det i helgene er noen ledige tider, mens det i ukedagene er en stor utfordring med endringer.

Oslo fotballkrets er restriktive i forhold til kampendringer, og de fakturerer klubbene med kr. 500,- for hver kampendring. Les mer om hva de skriver om kampendringer (13 år og eldre) her.

Henvendelser knyttet til treningstider og kamper gjøres til sverre@ohil.no.