Foto: Bildebyrån

Velkommen til 1. divisjonskamp

Vi gjør oppmerksom på at arenaen stenges når publikumsantallet når 200. Billetter kjøpes via Vipps.

Etter føringer fra FHI og protokollen for Toppfotball, skal ALLE på arenaen registreres med navn og telefon-nummer. Dette gjøres via linken over.

Billett kjøpes ved å vippse 100 kr til #20137, og billetten kjøpes ved inngangen.

Arenaen har plass til 200 tilskuere.

Det er kun 2 inngangsporter til arenaen (se arena-kart), for å kontrollere tilskuerstrømmen.

Etter kampen kan alle utganger benyttes.

Merk spesielt: Størst fare for å oppnå nærkontakt med andre er før og etter kamp, og i pausen. Vær spesielt varsom med din opptreden i disse periodene.

Kiosken er åpen, men har et begrenset utvalg. Ved tillatelse fra dommerne, vil vi ha en vogn med is og kald drikke underveis i kampen. Oppretthold 1 meters avstand i forbindelse med kjøp i kiosken. All betaling gjøres via Vipps.

Hjelp oss med å avvikle et trygt arrangement, og følg våre kampverters instruksjoner. Avvik fra regelverket vil medføre bortvisning fra arenaen.

For de som ikke får sett kampen, så kan den følges via direktesport.

Daglig leder i ØHIL er ansvarlig for alle HMS-tiltak i klubben. Ta kontakt ved spørsmål:
Sverre Nordby
Mobil: 90 55 59 34
Mail: sverre@ohil.no