Velkommen til 1. divisjonskamp

Vi gjør oppmerksom på at arenaen stenges når publikumsantallet når 200. Billetter kjøpes via Vipps, og det anbefales å være tidlig ute. Ved evt ledige billetter, kan disse kjøpes på kampdagen, men ikke ta sjansen på dette, dersom du har tenkt til å komme!

Etter føringer fra FHI og protokollen for Toppfotball, skal ALLE på arenaen registreres med navn og telefon-nummer. Dette gjøres via linken over. Gjør det gjerne før du kommer til inngangsporten, slik at vi unngår kø. Registrering må gjøres uavhengig om du har kjøpt billett på forhånd.

Arenaen har plass til 200 tilskuere. Vi oppfordrer alle til å kjøpe billett på forhånd, og til å være tidlig ute på arenaen. Blir arenaen full, vil eventuelt betalte billetter bli refundert.

Det er kun 2 inngangsporter til arenaen (se arena-kart), for å kontrollere tilskuerstrømmen. Oppretthold 1 meters avstand ved fare for kø.

Etter kampen kan alle utganger benyttes.

Merk spesielt: Størst fare for å oppnå nærkontakt med andre er før og etter kamp, og i pausen. Vær spesielt varsom med din opptreden i disse periodene.

Kiosken er åpen, men har et begrenset utvalg. Ved tillatelse fra dommerne, vil vi ha en vogn med is og kald drikke underveis i kampen. Oppretthold 1 meters avstand i forbindelse med kjøp i kiosken. All betaling gjøres via Vipps.

Hjelp oss med å avvikle et trygt arrangement, og følg våre kampverters instruksjoner. Avvik fra regelverket vil medføre bortvisning fra arenaen.

Daglig leder i ØHIL er ansvarlig for alle HMS-tiltak i klubben. Ta kontakt ved spørsmål:
Sverre Nordby
Mobil: 90 55 59 34
Mail: sverre@ohil.no