VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE LANGRENN ONSDAG 16. MARS


ØHIL Langrenn arrangerer årsmøte 16. mars 2022 kl. 20:00 i ØHILs klubbhus.

Ønsker du/dere å delta, vennligst gi beskjed pr. e-post til:

EHLund@outlook.com

Husk; engasjerte voksne => engasjerte barn 🙂

Agenda punkter er:

  1. Årsregnskap og årsmelding for 2021
  2. Budsjett for 2022
  3. Årshjulet/planlagte aktiviteter 2022
  4. Styret 2022

Skulle du/dere har punkter å ta opp, vil vi gjerne ha disse i hende innen 9. mars 2022.

Med vennlig hilsen

Styrets leder

Eilert H. Lund