Velkommen til ny sesong i ØHIL Alpin.


Alpingruppen starter med trening onsdag 8. januar 2020 kl 1830 – 2000 i Krydsbybakken i Lommedalen.

Alpingruppen har eget trenerteam bestående av Alpinstyret og to ungdomstrenere. Alle utøvere trener sammen, men utøverne deles opp i ferdighetsgrupper (litt øvet, øvet og aktiv) og instrueres individuelt ut fra egne forutsetninger, og ut fra hvilket nivå den enkelte utøver er på.

I Krydsbybakken er det kun T-krok heis som vi benytter under trening og denne må kunne tas på egenhånd eller ved hjelp av foreldre under treningen.

Interesserte kan møte direkte i bakken, ta kontakt med Alpinstyret eller melde seg inn via Superinvite