Vellykket trenerkurs på Hosle


I helgen ble det arrangert grasrottrenerkurs del 1-praksis på klubbhuset under ledelse av klubbens trenerveileder Felix Martinez. Han hadde med seg to veiledere i sportssjef Bjørn Frode Strand og Håvard Hauge Haakonsen.

Gode trenere

FOKUSERTE TRENERE: I teoridelen ble det faglige grunnlaget lagt før trenerne skulle planlegge, gjennomføre og evaluere økter på feltet.

(…) vi måtte legge lista mye høyere enn det man gjør på delkurs 1

Trenerveileder Felix Martinez

Av de 16 deltakerne fra både gutte- og jentesiden trener de til daglig alt fra 5- til 19-åringer. 85 barn fra 2011-2013 deltok på tre praksisøkter. Trenerveileder Martinez var meget fornøyd med nivået på trenerne.

– Det er gøy for oss ansatte å se hvordan de ulike trenerne jobber. Vi ble positivt overrasket over nivået, og vi innså raskt at vi måtte legge lista mye høyere enn det man gjør på delkurs 1.

Tilrettelegging for god aktivitet

Martinez som kom til klubben i vinter startet på fulltid i klubben i sommer etter å ha fullført sin mastergrad på Norges Idrettshøgskole. Han har mange tanker om hvordan vi kan legge til rette for god aktivitet.

«Fang spilleren» når de gjøre noe bra og forsterk det! Det øker sannsynligheten for at spillere vil gjøre den samme handlingen kontra når vi «korrigerer», mener den ivrige norsk-spanske trenerveilederen som også har hovedansvaret for vårt G14-lag i 1.divisjon.

TEORI: Det faglige innholdet var fra Grasrot delkurs 1, men også fra ØHIL sin nye læreplan.

– Når vi er i stand til å endre banedimensjonen, antall med- og motspillere og antall mål. Da kan også aktiviteten være læremesteren, avslutter Martinez.

IMPONERT VEILEDER: Listen måtte justeres opp for å treffe de gode deltakerne på kurset.

ØHIL Fotball gratulerer de 16 deltakerne med vel gjennomført delkurs 1 og takker alle barna som stilte opp til praksisøkter!