Vedtatte verdier etter årsmøtet 2020.

AMFI: Allsidighet, Mestring, Frivillighet/Foreldredrevet, Inkluderende

Med ALLSIDIGHET mener vi;

 1. Vi tror på allsidighet. Derfor skal klubbens idretter legge til rette for hverandre.
 2. Alle våre idretter er like viktige

 Med MESTRING mener vi:

 1. I ØHIL tror vi på mestringsfølelse gjennom gode opplevelser på trening og i konkurranse.
 2. Vi tror på konstruktive tilbakemeldinger for å skape utvikling. På alle nivåer.

 Med FRIVILLIGHET mener vi;

 1. Uten foreldre og foresatte stopper ØHIL.
 2. Dugnadsinnsats er endel av det å være i ØHIL. Og det er morsommere når vi er flere.
 3. Alle idrettsutøvere som lykkes har et godt støtteapparat. I ØHIL kaller vi dem foreldre.
 4. Ikke glem: noen bruker sin fritid på ditt barn. Sett pris på det.

 Med INKLUDERENDE mener vi;

 1. I ØHIL er det plass til alle, og lov å bli god.
 2. I ØHIL ser vi og tar vare på alle. Si hei!
 3. I ØHIL skapes vennskap for livet
 4. Ser du noe du synes er galt er det antagelig det. Si fra!