Verdifull talentsamling for 2007 og 2008

ØHIL fotball inviterte til talentsamling 5.mai 2019 for 2007 og 2008. Se bilder og video fra denne her.

Når man leser begrepet «talent» er det ulik forståelse av dette begrepet. I boka «Talent Code» av Daniel Coyle snakker man om at «Greatness isn’t born. It’s grown». I mange gode fotballmiljøer snakker man mye om mentalitet når man kommer inn på talentbegrepet. De som trener mest, de som trener best, de som trener hardest, de som tåler motgang best og de som elsker spillet. I NFF snakker man om eierskap til egen utvikling som skal være det grunnleggende kriteriet for å vurderes inn til landslagsskolen, som er veien inn mot de yngste landslagene. 

For oss i ØHIL ønsker vi å tilby slike samlinger til de som VIL og har en sterk læringsmentalitet. Slike samlinger er ikke nødvendigvis for de beste per nå. 

Doktorgraden til Mathias Haugaasen fra 2015 fra Norges Idrettshøgskole handler om ekspertiseutvikling og hvordan har de beste trent. Vi bragte opp noe av det doktorgraden hans viser. 

Vi viste også eksempler på hvordan drive god trening (enten med laget eller egentrening) og viste eksempler med Ada Hegerberg og Martin Ødegaard som 14-åringer og andre spillere i alderen 9 til 11 år. 

Her er en redigert video som viser noe av det vi gjorde.  
Her er presentasjonen vi viste for spillerne

Hvis noen lurte; Samlingen var selvsagt åpen for alle født i 2008 og 2007. Den er ment for de som har lyst og som har lyst til å lære. 

Vi skal ha en tilsvarende samling i august/september også. Følg med! 

Tusen takk til foreldre til 110 % jenter som bidro med servering av lunsj. Fantastisk! 

Trenerne på samlingen var: 

Lotte Lühnensloss Stee
Herman Berg
fredrik Tronslin
Marius Lystad
Bjørn Frode Strand