Vi er i gang!

ØHIL Idrettsskolen og Microgym er i full sving. Gruppene er ferdige med årets hoppøkter, nå står turn og håndball for tur.

Øktene for Idrettsskolen og Microgym er i gang, og både store og små holder høyt aktivitetsnivå.
Vi har i år satt påmeldingsrekord og har 10 grupper i sving. Fantastisk!
Det er i tillegg svært mange som har meldt seg som aktivitetsledere. Dette setter vi utrolig stor pris på, og er helt avhengig av dere flotte foreldre for å klare å gjennomføre aktivitetene. Så tusen takk!
Gruppene holder til på Hosle, Grav og Eikeli skole, samt ute på de ulike idrettenes arenaer når den tid kommer.
Gruppene trener på mandager fra 17-18 eller 18-19.

Gruppene veksler mellom gymsaløkter, og økter med instruktører fra ØHIL idrettene.
Siste gruppe skal igang med Hopptrening idag. Tør alle å stå ned unnarennet?

De får god hjelp av vår ØHIL Ildsjel Rolf, som gladlig stiller opp år etter år for å hjelpe barna ned bakkene. Tusen takk Rolf!

 

Gå inn på Idrettsskolegrupper for å holde oversikt over de ulike årgangenes aktiviteter.

 

Følg oss også på vår facebookgruppe, for bilder og informasjon

For etterpåmeldinger:
Flere av gruppene er fulle, men dersom du ønsker å etterpåmelde et barn – send en mail til idrett@ohil.no. Så ser vi hva vi kan finne fram til sammen.