Videre arbeid med prosjektet

Vi jobber videre og håper vi får med flere til å bidra!

Skal bruke en milliard på idrettsanlegg

Budstikka skrev i september 17 en artikkel om at Asker og Bærum, i løpet av fire år vil få idrettsanlegg til over én milliard kroner. Mesteparten finansieres med kommunale midler. Hvordan er da dette mulig, når idrettsrådet kun fordeler 11, 5 millioner per år? De virkelig store prestisje prosjektene løftes frem politisk og får egne bevilgninger. Da snakker vi om store anlegg, i artikkelen nevnes to stykker i Bærum:

 • Ny Nadderud fotballstadion med plass til 8.000 tilskuere. Pris: ca. 364 millioner (inkludert 50 mill. til friidrettsstadion på Rud).
 • Ny svømmehall på Rud med 50-metersbasseng. Pris: ca. 285 millioner kroner.

Så for oss som i denne sammenhengen «bare» spør om 8,8 millioner blir prosjektet for lite, mens i de normale fremgangsmåtene er prosjektet vårt en gigant som er for stort til å gi støtte uten at det går utover alle andre. Dette er en problemstilling vi sliter med å forstå hvordan vi skal håndtere.

Videre arbeid med prosjektet

 • Det aller viktigste for prosjektet har vært å komme på prioritert liste og helst med et kommunal bidrag på investeringen.
 • Prosjektet kunstgress/kunstis ble ikke innstilt i BIRs opprinnelige innspill til anleggsplanen (februar 2018). I deres reviderte innspill mars/april 2018, var prosjektet tatt med, og avsatt midler til kunstgressdelen av prosjektet (1,2 MNOK).
 • Anleggsplanen er nå ute på høring etter arbeid i Bærum kommunes idrettsadministrasjon. I høringsutkastet er det foreslått midler til kunstgressdelen av prosjektet (1,2 MNOK), men kunstisdelen er ikke tatt med.

Fram mot sommeren er anleggsplanen ute på offentlig høring. Vi håper å påvirke prosessen slik at BIRs reviderte innspill, med begge delene av prosjektet kommer med i anleggsplanen; avsatt støtte til kunstgressdelen og kunstisdelen «på lista», men uten kommunal støtte. Dette vil være viktig for oss fordi:

 • Det gir oss muligheter til å søke om gaver og støtte fra stiftelser og organisasjoner som krever en slik godkjenning.
 • Det gir oss muligheter til å jobbe videre med innsamling, bedriftsponsorer og gave bidrag fra privatpersoner.
 • Det gir oss en avklaring i forhold til tid for gjennomføring og et mål å jobbe mot.
 • Det gir oss en deadline for når vi eventuelt må innse at prosjektet ikke lar seg realisere.
 • Det belyser behovet for at et slik anlegg krever ekstra bevilgninger for investering og gir oss tid til å jobbe med våre lokale politikere om støtte til prosjektet

Hvordan kan du bidra?

 • Vi trenger friske krefter til å jobbe med prosjektet.
  • Kommunikasjon (lage flyers, ppt, informasjon, artikler, web, illustrasjoner osv)
  • Økonomi
  • Skaffe sponsorer både i cash og i materiell eller konkrete oppdrag
  • Skaffe dugnadsjobber
  • Lobbyister (snakke med politikere)
  • Prosjektledere
  • Entreprenører
 • Du kan kjøpe flere andeler her, https://www.superinvite.no/shares/#/account_1490172097
 • Du kan tipse oss om bedrifter, privatpersoner, organisasjoner som vi bør ta kontakt med