Ville jubelscener på ØHILs årsmøte

Tirsdag 20. mars ble ØHILs årsmøte avholdt på klubbhuset.

Det ble som alltid en begivenhetsrik opplevelse, da ØHIL tirsdag 20. mars avholdt sitt årsmøte. ØHIL alpin ble reddet i siste minutt, og Rolf Hennum og Lars Fredenlund ble utnevnt til ØHILs første æresmedlemmer!

I «siste time» kom det på plass forslag om et nytt styre til alpin-gruppa, noe som medførte at forslaget om å legge ned ØHIL alpin ble trukket. Til stormende jubel i salen tar Håkon Engebu over som leder av gruppen.

Idrettskoordinator Torunn Kvitli er lykkelig for å fortsatt ha 7 idretter og spille på, og daglig leder Sverre Nordby puster lettet ut ettersom klubblogoen og tapeten på klubbhuset ikke må skiftes med det første!

Enda større jubel ble det da Rolf Hennum og Lars Fredenlund ble valgt inn som æresmedlemmer av klubben. Bakgrunnen for nominasjonen er utrettelig arbeid for klubben i de 10 årene som har gått etter sammenslåingen av Hosle IL og Øvrevoll Ballklubb i 2007. Lars var ikke tilstede på årsmøtet, men Rolf fikk sin velfortjente hyllest av salen og en blomsterbukett overrakt av styreleder Skule Ingeberg.

Klikk her for saksunderlag og protokoll fra årsmøtet.