Visjon


Vedtatt visjon etter årsmøtet i 2020.

Flest mulig – Lengst mulig!