Visjon


ohil_for_fun 3

Vedtatt visjon etter klubbsammenslåingen i 2007.

Best i Bærum!
– Vi skal være best på utvalgte områder blant idrettslagene i Bærum