Voksne og barn på kamp

Fotballsesongen er godt i gang og engasjementet er i høy grad til stedet blant våre spillere, trener og foreldre. I den anledning ønsker vi å gi en påminnelse på hva vi som klubb vil oppnå og våre forventninger til alle ivrige medlemmer i fotballen.
Bildet viser den viktigste sliden i strategiplanen til ØHIL Fotball, som nærmer seg ferdig.


ØHIL Fotball har i oppdrag og tilby alle i lokalmiljøet gode fotballopplevelser preget av trygget, mestring og trivsel. Dette innebærer at alle som har ulike verv i klubben forplikter seg til å bidra at vi greier dette oppdraget. Dette oppdraget handler først og fremst om å gi våre spillere ulike sett med verktøy de kan ta med seg videre i livet som bidrar til at de blir den beste utgaven av seg selv som de kan bli. Dette gjør vi igjennom sporten vi er så glad i, som engasjerer alle i miljøet. Vi ønsker også på veien å gi et godt fotballtilbud til alle som ønsker dette, enten de spiller en gang i uken eller syv.
Det er derfor viktig at vi som klubb er tydelige på rammene vi setter for alle engasjerte spillere, trenere og foreldre slik at vi sammen drar i samme retning og bidrar til at oppdraget vi har lykkes.

Vår metode for å sørge for gode rammer og godt miljø er at vi er utviklingsorienterte, der vi bidrar til at barna får best mulige forutsetninger til å bli som god som han/hun ønsker. Med en gjensidig respekt for våre omgivelser og hverandre både på og utenfor banen bidrar vi sammen med barna en god opplæring i hva slags oppførsel og adferd vi ønsker skal være identiteten til et hvert ØHIL medlem. Dette viser viser vi tydelig med ord og handling hvordan vi ønsker å fremstå for hverandre.

For oss er dette viktig og vi ønsker å gi en påminnelse i hva vi forventer av våre medlemmer.

Oppførsel på trening og kamp

Vi har respekt for våre omgivelser og hverandre, både på og utenfor banen.

Spillere skal gjerne være tøffe, men fair. Si unnskyld hvis noen får vondt eller blir skadet. Vi klager ikke på dommere uansett. Vi kaster søppel i søpla. Vi behandler innbytterbenker, utstyr og andre ting med respekt.

Trenere er gode ambassadører for våre verdier. Vi er i tillegg ekstra gode på å gi barna rom til å feile, vi lar barna få rom til å ta valg selv (ikke ta beslutninger for dem), og vi vektlegger det positive.

Foreldre (og andre tilskuere) er gode støttespillere og sprer positivitet. Alle heier, men ingen tar valg for spillerne. Ingen foreldre skal rope ut kommentarer om verken medspillere, motspillere, trenere eller dommere som kan oppfattes negativt. Vi er støttende. Er man uenige om noe, ta det med de voksne på tomannshånd.

Våre retningslinjer på trening og kamp er inspirert av NFFs foreldrevettregler som gir en tydelig ramme på hva vi forventer av alle engasjerte foreldre.

NFF Foreldrevettregler kan dere lese mer om her