Ny sesong – Ny lisens -ny betalingsmetode

På grunn av at NHF går over til nytt datasystem, utsettes fristen for betaling av lisens.

På grunn av vanskeligheter knyttet til nye datasystemer, har NHF besluttet at lisensforsirkingen skal gjelde fram til 13. september selv om den ikke er betalt. Vi minner om at lisens nå er å finne via minidrett.nif.no