Klikk her for styresaksarbeid for hovedstyret i ØHIL

– Fordi det er gøy

Michael Jordan er av mange regnet som den største idrettsutøveren gjennom tidene. Både lagkamerater i Chicago Bulls og motstanderne visste at det var han som skulle skyte de avgjørende skuddene i kampenes siste sekunder. Mange lurer på hvordan han taklet dette presset og disse forventningene til å lykkes. I sin selvbiografi skriver han:

– Jeg tenkte aldri på de negative konsekvensene av det å misse det siste skuddet i en kamp. Jeg misset innimellom, men jeg hadde alltid fullstendig tro på at ballen ville gå inn. Hver gang jeg var i den situasjonen tenkte jeg disse ordene: ”Dette er gøy”. (Michael Jordan)

Alle i idrettsfamilien har mye å lære av dette. Det er dette det dreier seg om!

”- Fordi det er gøy!” har vi gjort til slagordet for den nye storklubben. Ved bedre tilrettelegging av aktivitetene, både for de aktive utøverne og familien forøvrig, tror vi at vi sammen kan utvikle ØHIL til å bli en ennå viktigere faktor i vårt nærmiljø. Vi ønsker at alle skal få positive opplevelser gjennom klubben og idretten.
Klikk for å gå til toppen!

Dette står vi for

Misjon:
Legge til rette for at barn og unge skal drive med idrett, uavhengig av nivå!

Visjon:
Flest mulig – Lengst mulig!

Verdier:
AMFI: Allsidighet, Mestring, Frivillighet/Foreldredrevet, Inkluderende

Med ALLSIDIGHET mener vi;
 1. Vi tror på allsidighet. Derfor skal klubbens idretter legge til rette for hverandre.
 2. Alle våre idretter er like viktige

 Med MESTRING mener vi:

 1. I ØHIL tror vi på mestringsfølelse gjennom gode opplevelser på trening og i konkurranse.
 2. Vi tror på konstruktive tilbakemeldinger for å skape utvikling. På alle nivåer.

 Med FRIVILLIGHET mener vi;

 1. Uten foreldre og foresatte stopper ØHIL.
 2. Dugnadsinnsats er endel av det å være i ØHIL. Og det er morsommere når vi er flere.
 3. Alle idrettsutøvere som lykkes har et godt støtteapparat. I ØHIL kaller vi dem foreldre.
 4. Ikke glem: noen bruker sin fritid på ditt barn. Sett pris på det.

 Med INKLUDERENDE mener vi;

 1. I ØHIL er det plass til alle, og lov å bli god.
 2. I ØHIL ser vi og tar vare på alle. Si hei!
 3. I ØHIL skapes vennskap for livet
 4. Ser du noe du synes er galt er det antagelig det. Si fra!

Mål:
Best på utvikling av ferdigheter OG samhold!

Klikk for å gå til toppen!

Konfliktløsning

Mest mulig av bakgrunnsinformasjon og modeller for hvordan klubben og idrettene skal drives, skal ligge på ohil.no

Struktureringen skal bygge på ØHILs viktigste verdier, «Fordi det er gøy!» og «Flest mulig, lengst mulig»
Oppstår det konflikter innen en årgang som ikke på en enkel måte kan løses ved å se på strukturer/retningslinjer, forsøkes konflikten løst på årgangen

 • Løses ikke konflikten her, forsøkes konflikten løst i idrettens styre
 • Løses ikke konflikten her, forsøkes konflikten løst i Idrettsutvalget
 • Løses ikke konflikten her, løses konflikten i hovedstyret

Oppstår det konflikter mellom idretter på en årgang, som ikke på en enkel måte kan løses ved å se på strukturer/retningslinjer, forsøkes konflikten løst mellom årgangsansvarlige i aktuelle idretter

 • Løses ikke konflikten her, forsøkes konflikten løst i Idrettsutvalget
 • Løses ikke konflikten her, løses konflikten i Hovedstyret

Oppstår det konflikter mellom idretter, forsøkes konflikten løst i Idrettsutvalget

 • Løses ikke konflikten her, løses konflikten i Hovedstyret

Klikk for å gå til toppen!