Klikk her for styresaksarbeid for hovedstyret i ØHIL

 

– Fordi det er gøy

Michael Jordan er av mange regnet som den største idrettsutøveren gjennom tidene. Både lagkamerater i Chicago Bulls og motstanderne visste at det var han som skulle skyte de avgjørende skuddene i kampenes siste sekunder. Mange lurer på hvordan han taklet dette presset og disse forventningene til å lykkes. I sin selvbiografi skriver han:

– Jeg tenkte aldri på de negative konsekvensene av det å misse det siste skuddet i en kamp. Jeg misset innimellom, men jeg hadde alltid fullstendig tro på at ballen ville gå inn. Hver gang jeg var i den situasjonen tenkte jeg disse ordene: ”Dette er gøy”. (Michael Jordan)

Alle i idrettsfamilien har mye å lære av dette. Det er dette det dreier seg om!

”- Fordi det er gøy!” har vi gjort til slagordet for den nye storklubben. Ved bedre tilrettelegging av aktivitetene, både for de aktive utøverne og familien forøvrig, tror vi at vi sammen kan utvikle ØHIL til å bli en ennå viktigere faktor i vårt nærmiljø. Vi ønsker at alle skal få positive opplevelser gjennom klubben og idretten.
Klikk for å gå til toppen!

 

Dette står vi for

Misjon:
Vi skal drive idrett og bidra til positive holdninger i vårt nærmiljø.
Alle involverte (utøvere, trenere, ledere, foreldre) skal bidra til dette ved å etterleve klubbens verdier.

 
Visjon:
Best i Bærum!
– Vi skal være best på utvalgte områder blant idrettslagene i Bærum.
– Vi har ambisiøse mål som vi skal jobbe mot å nå (jfr. ”Mål” senere).

 
Verdier:
Gøy!
– Alle på og rundt idrettsarenaene skal bidra til at det er gøy å drive idrett.
Folkeskikk
– Alle på og rundt idrettsarenaene oppfører seg ordentlig; det skal være hyggelig å spille med og mot oss.
Til å stole på
– Vi gjør det vi sier vi skal gjøre, på alle nivåer (utøvere, trenere, ledere, foreldre).
Raushet
– Vi skal være positive og tilrettelegge for aktivitet for alle (jfr. vår misjon, visjon og øvrige verdier).

 
Mål:
Beholde medlemmene lengre
– Vi skal tilrettelegge for at våre medlemmer fortsetter lenger
Størst «markedsandel» i området
– Størst andel medlemmer i forhold til antall husstander
Best på allsidighet
– Vi skal tilrettelegge for at våre medlemmer skal kunne drive med flere idretter
Tilrettelegge for alle
– Vi skal tilrettelegge for aktivitet på alle nivåer, både sportslig og sosialt
– Vekst i alle idretter
– Vi skal bli flere
– Vi skal bli flinkere
Klikk for å gå til toppen!

 

Konfliktløsning

Mest mulig av bakgrunnsinformasjon og modeller for hvordan klubben og idrettene skal drives, skal ligge på ohil.no

Struktureringen skal bygge på ØHILs viktigste verdier, «Fordi det er gøy!» og «Flest mulig, lengst mulig»
Oppstår det konflikter innen en årgang som ikke på en enkel måte kan løses ved å se på strukturer/retningslinjer, forsøkes konflikten løst på årgangen

  • Løses ikke konflikten her, forsøkes konflikten løst i idrettens styre
  • Løses ikke konflikten her, forsøkes konflikten løst i Idrettsutvalget
  • Løses ikke konflikten her, løses konflikten i hovedstyret

 

Oppstår det konflikter mellom idretter på en årgang, som ikke på en enkel måte kan løses ved å se på strukturer/retningslinjer, forsøkes konflikten løst mellom årgangsansvarlige i aktuelle idretter

  • Løses ikke konflikten her, forsøkes konflikten løst i Idrettsutvalget
  • Løses ikke konflikten her, løses konflikten i Hovedstyret

 

Oppstår det konflikter mellom idretter, forsøkes konflikten løst i Idrettsutvalget

  • Løses ikke konflikten her, løses konflikten i Hovedstyret

Klikk for å gå til toppen!