Klikk her for styresaksarbeid i ØHIL Håndball

Innhold

INTRO

Norsk håndball bygger på verdiene begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play.

Håndballsporten drives på bakgrunn av visjonen: «Norsk Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre deltar aktivt, og kampene følges av et entusiastisk publikum og engasjerte medier.»

ØHIL har tilbud om håndball for jenter og gutter fra 7-årsalderen og veteranklassene jenter 33 og gutter 33. Høsten 2020 starter vi opp et nytt herrelag. Ambisjonen vår er å tilby et helt håndball-liv i klubben. Med mottoet:  «flest mulig – lengst mulig» er målet at så mange som mulig kan bedrive «livslang idrett»!

Vår arena er Hoslehallen, som er lokalisert i tilknytning til Hosletoppen skole.

De fleste gruppene har trening i Hoslehallen og i gymsalen til Hosletoppen skole. På grunn av manglende kapasitet blir vi også tildelt treningstid i andre anlegg, som blant annet Nadderudhallen og gymsalen på Ringstabekk skole.

Fra september til utgangen av mars er det seriespill, og vi har håndballarrangement i Hoslehallen de fleste helger bortsett fra skoleferiene. Ansvaret for å gjennomføre arrangementene rullerer mellom lagene.

Utenom seriesesongen reiser våre lag på turneringer i Norge så vel som utenlands. Med en egen turneringsansvarlig søker vi å få flere lag til å dra på samme cup, med formål å bygge relasjoner mellom spillere på tvers av kjønn og alder.

Årets høydepunkt er Håndballens dag, som vanligvis finner sted en lørdag i april. På denne dagen samles spillere til intern kappestrid med minihåndball for de yngste og flyball for de eldre. Fra tidlig morgen til sen kveld spilles det mer enn 200 kamper!

Håndballen i ØHIL er foreldredrevet, det vil si at ressursene som kreves for gjennomføring av trening og spill hentes i foreldregruppen; det er oppgaver til deg som «ikke har peiling» på håndball – og det er verv til deg som er en tidligere «ringrev» i sporten!

Velkommen til håndball i ØHIL – fordi det er gøy!

HÅNDBALLSTYRET

Hovedmail-adresseØHIL håndball
LederHarald Joa928 16 667
Ansvarlig økonomiAnnette Rekanes952 91 510
StyremedlemErik Borthen464 16 535

LEDERGRUPPEN

DommerkontaktØyvor Marton918 20 130
Dommerkontakt juniorLise Svendheim482 64 017
Matrialforvalter Marit Øgaard415 01 603
Hall og arrangementOdd Vegge905 99 347
SportssjefTobias Borthen466 98 320

ADMINSTRASJONEN

SportssjefTobias Borthen466 98 320

BANER & ANLEGG

HoslehallenKamparena og hovedtreningsarena. Full håndballbane
RingstabekkTreningsarena, mini hall

TRENINGSAVGIFT

Alle idrettene i ØHIL dekker en del av sine utgifter bl.a. gjennom en treningsavgift. Her er en modell som illustrerer hva treningsavgiften i ØHIL håndball dekker, med en prosentvis fordeling på de ulike postene. (Klikk på bildet for å få større visning)
Utgifter-ØHIL----Kakemodell_web

Til toppen av siden