• Sammen redder vi liv

    Alle trenere, lagledere og spillere på lagene 12 til 19 år skal gjennom et 15 minutters lyn-kurs i HLR (hjerte-lunge-redning) før høstferien. Dette skjer i treningstiden til lagene på Hosle.
  • Bekledning foreldretrenere i ØHIL Fotball

    Vi ønsker å gi foreldretrenere og årskullsansvarlige mer utstyr. Vi har mange frivillige som legger ned veldig mye dedikasjon og timer for klubben. Det er vi veldig takknemlig for.
  • Korona

    Korona – Felles informasjon for alle idretter

    På denne siden vil all gjeldende informasjon om ØHILs håndtering av Korona-viruset ligge. Alle idretter og ledere skal forholde seg til det som ligger her, og kommunikasjon med utøvere og foreldre skal henvise til denne artikkelen.