• Korona

  Korona – Felles informasjon for alle idretter

  På denne siden vil all gjeldende informasjon om ØHILs håndtering av Korona-viruset ligge. Alle idretter og ledere skal forholde seg til det som ligger her, og kommunikasjon med utøvere og foreldre skal henvise til denne artikkelen.
 • Høstcamp 2021

  Vi arrangerer utviklingscamp i høstferien for spillere med høy tilstedeværelse og godt fokus både gjennom teori og praksis.
 • Sammen redder vi liv

  Alle trenere, lagledere og spillere på lagene 12 til 19 år skal hvert år gjennom et 15 minutters lyn-kurs i HLR (hjerte-lunge-redning). Dette gjør vi hovedsakelig i løpet av høstsesongen (august til oktoner). Det kan skje mens lagene trener eller man kan samle spillerne til dette utenom treningstiden.
 • Bekledning foreldretrenere i ØHIL Fotball

  Vi ønsker å gi foreldretrenere og årskullsansvarlige mer utstyr. Vi har mange frivillige som legger ned veldig mye dedikasjon og timer for klubben. Det er vi veldig takknemlig for.