Håndballgruppas årsmøte avholdes tirsdag 8. mars kl. 18.

Håndballgruppas årsmøte!


Tirsdag 8. mars kl. 18:00 avholdt håndballgruppa i ØHIL sitt årsmøte.

Agenda og saksliste.

  1. Velkommen
  2. Håndballgruppas årsberetning 2021
  3. Håndballgruppas regnskap 2021
  4. Håndballgruppas budsjett og fastsettelse av treningsavgifter for 2022
  5. Håndballgruppas planlagte aktiviteter – årshjulet for 2022
  6. Valg
  7. Innmeldte saker

Under finner du protokoll og presentasjon fra møtet.

Protokoll fra håndballens årsmøte 08.03.2022

Presentasjon fra håndballens årsmøte 08.03.2022