Anders Thoresen ny barnefotballansvarlig

Da ønsker vi Anders Thoresen (30) velkommen til ØHIL. Han starter som barnefotballansvarlig 1.januar 2022.

Barnefotballansvarlig betyr hovedsakelig å være årgangsleder for årskullene 8 til 12 år. Vi har hatt ansatte årgangsledere tidligere også, men de har hatt andre treneroppgaver på ungdomslag i tillegg og dermed ikke fått lagt ned nok tid på barnekullene som vi har ønsket.

De ansatte trenerne som har hatt årgangsledelse tidligere vil fortsatt følge kullene på akademiet, men Anders vil være i tillegg og sørger for den overordnede ledelsen.

Anders Thoresen kommer fra Ready, der han har jobbet siden 2018. Han har vært engasjert i mange årskull, både for jenter og gutter, men har hatt størst vekt på barnefotball. Thoresen har bachelor i Sport Management ved Høyskolen i Molde, han har fullført trenerveilederkurset og nå i 2021 har han også fullført UEFA B-lisens. Men det viktigste av alt, som det er i alle våre ansettelser: Thoresen har en væremåte og et tankesett som er akkurat slik vi ønsker det. Han er en klubbygger, god på å skape gode miljøer, god relasjonelt, er vant til å håndtere store grupper og god til å håndtere både barn, ungdom og voksne.

Rollen vil ha et tett samarbeid med oppstartsansvarlig (Anders Stadheim), slik at overleveringen av kull går så smidig som mulig.

Konkrete oppgaver som inngår i årgangsledelse:

  • – Bidra til god drift på alle lag fra 8-12 år
  • – Holde kontroll på spillerlister på årskullene
  • – Tett dialog med årskullsansvarlig foreldre på hvert kull
  • – Støtte foreldretrenere med øktplaner og oppfølging
  • – Organisere og gjennomføre trenerkurs og kamplederkurs

I tillegg til dette vil Thoresen være trener på Akademiet og på SFO pluss bidra på å arrangere fotballskoler og cuper.

Dette blir nok en Anders inn i teamet vårt, og han benevnes oftest som «Thoresen», siden vi har en annen Anders i teamet vårt. Thoresen har allerede fått mailadressen «thoresen@ohil.no».

Etter avklaring med Ready har Thoresen vært involvert i noen møter og planlegging fra 1.november 2021, slik at Thoresen og barnefotballen får en best mulig vinter i møte.

Vi gleder oss over å ha Anders Thoresen med oss!